Slider

Zaměřujeme se zejména na výuku hudební a výtvarné výchovy

Školství | Duben 2020

ZŠ 28. října je specifická svým zaměřením na výuku hudební a výtvarné výchovy.

Základní škola 28. října je specifická svým zaměřením na výuku hudební a výtvarné výchovy. Rozšířená výuka hudební výchovy má dlouholetou tradici, neboť v letošním roce slavíme 30 let od otevření první hudební třídy. Děti rozvíjejí svou hudebnost hrou na zobcovou flétnu; této činnosti je vyhrazena hodina týdně. Každá třída je samostatným pěveckým sborem. Posluchači pak mají při koncertech možnost slyšet, jaké pokroky děti dělají v průběhu školní docházky.

 

Již 15 let u nás funguje školní orchestr. Nadšení instrumentalisté se jednou týdně scházejí k nacvičování skladeb, které později předvedou na vystoupeních. V letošním roce navštěvuje orchestr 25 žáků. Během roku mají děti možnost vystupovat na mnohých koncertech a akcích. 

Patří mezi ně vánoční a jarní koncert v plném Divadle A. Dvořáka, zpívání na akcích města jako např. slavnostní zahájení školního roku, adventní zpívání, vystoupení na přehlídkách pěveckých sborů nebo na charitativních akcích. Žáci jsou také zkušenými posluchači. Účastní se různých hudebních workshopů, koncertů populární hudby i koncertů klasické hudby. Pravidelně navštěvujeme vystoupení České filharmonie, která se u dětí setkávají s velkým nadšením. 

Rozšířená výuka výtvarné výchovy má na naší škole rovněž mnohaletou tradici, která začala ve školním roce 1993/1994. V hodinách výtvarné výchovy se žáci učí rozvíjet vlastní vnímání světa, estetické cítění a fantazii. Získávají znalosti a dovednosti ve všech oblastech výtvarného umění – v kresbě, malbě, grafice i v prostorové tvorbě, pracují a seznamují se s různými výtvarnými technikami, např. lineární a stínovanou kresbou, malbou, kašírováním či keramikou. 

Výtvarné práce našich žáků je možné zhlédnout nejen ve škole, ale i na výstavách. Keramický betlém vytvořený žáky naší školy bývá k vidění v období Vánoc na Svaté Hoře. Pro žáky pořádáme výtvarné exkurze spojené s tvůrčími dílnami, při nichž navštěvujeme pražské galerie a aktivně tvoříme přímo v galerii nebo výtvarných ateliérech. V průběhu školního roku se žáci účastní výstav, výtvarných soutěží, projektů, exkurzí a dalších akcí, rovněž se podílejí na výzdobě prostor školy a školní jídelny. Aktivně se zapojujeme do akcí pořádaných městem, kdy si Příbramští i návštěvníci města mohou prohlédnout naše výtvarné realizace velikonoční výzdoby náměstí 17. listopadu, dekorace vánočního stromu na Nováku nebo se zapojit do výtvarného tvoření na předprázdninové akci Novák Fest. 

Pro rodiče budoucích prvňáčků nabízíme den otevřených dveří ve čtvrtek 26. března od 15.00 do 17.00. Zápis žáků do prvních tříd bude probíhat ve čtvrtek 2. dubna od 13.00 do 18.00. 

Helena Kaiserová, Hana Vitásková, ZŠ 28. října

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne