Slider

Zabýváme se obchvatem i taneční zábavou

Osadní výbory | Únor 2020

Tomáš Plechatý je druhé funkční období předsedou Osadního výboru Zdaboř.

„Baví mě dělat něco pro lidi, když vidím, že i ty to baví,“ vysvětluje, proč se věnuje dobrovolné činnosti pro městskou část, kde žije se svou rodinou. Velkým tématem ve Zdaboři jsou obchvat nebo nový chodník ve Zdabořské.

Co je úkolem osadního výboru ve Zdaboři?

Je to podobné jako u ostatních výborů. Zřizuje nás město, respektive rada města. Nikdo z lidí, kteří pracují v osadním výboru, nepobírá za svou činnost odměnu. Vše je na ryze dobrovolné bázi. Osadní výbor se snaží být převodní pákou mezi občany Zdaboře a vedením města. Když se jednotlivci něco nedaří nebo chce prosadit něco zajímavého pro Zdaboř, snažíme se být nápomocní. Radou, prací, nasměrováním k povolanějším.

Tedy spíše směřujete občany k někomu, kdo jim pomůže?

Co jsem zmínil, je taková reaktivní část fungování osadního výboru. Přijde nějaký podnět zvenčí a my reagujeme. Pak vyvíjíme vlastní aktivitu. Přemýšlíme o tom, co by se ve Zdaboři mohlo koncepčně zlepšit. Například kde je nezbytné vybudovat chybějící chodník (aktuálně mezi kruhovým objezdem a restaurací U Pletánků), zklidnit dopravu radarem nebo upravit dopravní značení. Velkým tématem je obchvat Příbrami, který nás citelně zasáhne. Dlouhodobě usilujeme o to, aby byla podél obchvatu vybudována protihluková stěna, zatím je to ale spíše nejisté. Ve všem uvedeném fungují společně Osadní výbor Zdaboř, Sdružení přátel a občanů Zdaboře a Sbor dobrovolných hasičů Zdaboř. Dohromady během roku organizujeme mnoho kulturních akcí.

Lze některé zmínit?

Když to vezmu za celý rok, tak je to Zdabořský ples, který si vydobyl postavení, jež nám mohou minimálně ostatní městské části závidět. Už se tomu tady přezdívá Rio Zdaboř. (směje se) V dubnu se účastníme celorepublikové aktivity Ukliďme Česko, následuje loučení s létem, drakiáda, valná hromada nebo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. To jsou ty základní akce, mnoho aktivit ale vyvíjejí zvlášť hasiči nebo třeba jedna paní se speciálně věnuje psaní kroniky a další zase výročím zdejších rodáků. Také podporujeme projekty spřátelených spolků v okolí jako například dětský karneval, Den dětí, Dušičkové radovánky nebo Drkoláč, který naposledy zvítězil v participativním rozpočtování města. Tyhle akce mne baví a jsem rád, když vidím, že to baví i ostatní.

Kolik lidí se na těchto činnostech podílí?

Ve třech zmiňovaných organizacích je kolem třiceti aktivních osob. Někdo pracuje soustavně, někdo jen příležitostně. Akce, které se pak konají, navštěvuje třeba 100 nebo 150 lidí. To se týká drakiády, rozsvícení stromku nebo taneční zábavy. Samozřejmě v případě brigády Ukliďme Česko přijdou často jen ti skalní…

Může se do činnosti výboru, sdružení nebo hasičů zapojit kdokoliv?

Naprosto kdokoliv. Vítáme mladou krev, nové myšlenky a zájem o věc. S výjimkami ledna a letních prázdnin se scházíme každý první čtvrtek v měsíci v hasičské zbrojnici „nahoře“ ve Zdaboři. Osobně můžu říct, že je to bezva parta lidí. Máme tam starší zástupce, kteří ve zdabořských spolcích pracují i desítky let. K těm mám obrovský respekt. Já a pár dalších patříme spíše k těm mladším, kteří se do aktivit vložili relativně nedávno. Ta „stará garda“ je neuvěřitelná svým zájmem, chutí i zkušeností.

Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne