Slider

Vždyť na čerstvém vzduchu to jde samo

Školství | Prosinec 2020

Nová venkovní učebna

 

Projekt s názvem, jenž je uveden v titulku, v posledních měsících realizuje Základní škola pod Svatou Horou. Nová zahrada se má stát podnětným místem, které umožní prohloubit vztah žáků k přírodě. O novou venkovní učebnu se sami žáci mají také částečně starat.

 

Díky realizaci projektu „Vždyť na čerstvém vzduchu to jde samo“ došlo k významnému rozšíření možností v oblasti environmentálního vzdělávání žáků a zážitkové pedagogiky přímo na školní zahradě Základní školy pod Svatou Horou. Nová venkovní učebna bude využívána po celý školní rok a se stane podnětným prostorem, který umožní prohloubit vztah žáků k přírodě, vzbudí jejich zájem a bude prostředím plným poznání. Přírodní materiály a druhová rozmanitost rostlin, stromů a mnoho dalších přírodních a edukačních prvků tak bude tvořit ideální místo pro výuku v přírodě. Budeme zařazovat naučené, interaktivní a didaktické prvky v přírodním stylu, které svým obsahem a formou doplní a oživí klasickou výuku, podpoří vztah žáků k životnímu prostředí a představí jim procesy tvořící životní prostředí.

 

Přístup ze všech pavilonů

Venkovní učebna vznikla na pozemku, který byl doposud udržován jen pravidelným sekáním trávy. Vzhledem k tomu, že se daný prostor nachází přímo v centrální části školního areálu, je snadno dostupná ze všech školních pavilonů, kterých má škola hned několik. Zájmová plocha má rozlohu 445 m2. Původně se zde nacházela pouze keřová výsadba. S ohledem na umístění daného pozemku v blízkosti školních šaten a sociálního zařízení u tělocvičen nebude výuková činnost na přírodní školní zahradě omezovat případným hlukem výuku v klasických třídách. Při venkovní výuce i během zájmové činnosti žákům dosud chyběla možnost aktivního zapojení se do práce a pozorování přírody, její pestrosti a variability. To se nyní mění s novou venkovní učebnou. 

O nově vzniklou venkovní učebnu se bude starat škola. Zajistí zejména odstranění odkvetlých a zaschlých částí trvalek, příp. pomrzlých částí keřů, dosadbu odumřelých stromů, keřů, trvalek, sečení trávníku, zálivku, kypření a odplevelování záhonů, kontrolu kotvení, ochranu proti chorobám a škůdcům, výchovné řezy stromů atp.

 

Zapojují se žáci i rodiče

Do jednotlivých fází projektu byli a budou i nadále zapojeni pedagogičtí pracovníci školy, rodiče i žáci samotní. Vzhledem k tomu, že si škola naplánovala celý projekt sama se zapojením veřejnosti (tj. rodič jednoho ze žáků místní školy, rodiče, žáci), má tento záměr větší šanci na zajišťování následné péče a údržby o zahradu. Je zde totiž zřejmý kladný vztah všech zúčastněných v rámci projektu.

Ještě před zpracováním vlastní studie/projektu se uskutečnila diskuze a pečlivé plánování. Návrhy žáků byly vyhodnoceny učiteli a zástupci školy, přičemž ti se společně s žáky shodli na několika stěžejních bodech, které udávají nynější ráz školní zahrady. 

Rodič jednoho ze žáků připravil návrh zahrady, který předložil k seznámení zástupcům školy a učitelům. Firma na úpravu parků a zahrad realizovala podle projektové dokumentace povrchové úpravy a odborné práce včetně výsadby keřů a stromů. Na údržbě se budou podílet především pedagogové s žáky, čímž přispějí k jejich vzdělávání v rámci přírody, naučí se, jak s přírodními prvky zacházet a jak o ně pečovat. Ve fázi údržby budou do projektu zapojeni zaměstnanci školy především na sekání trávy, případně zajištění preventivní kontroly stávajících vzrostlých dřevin či jejich údržby. 

Vybudování výukové zahrady bylo částečně hrazeno z dotace Státního fondu životního prostředí (430 000 korun) a částečně z příspěvku města Příbram (381 000 korun). 

Roman Behún, ZŠ pod Svatou Horou

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne