Slider

Vyměňte neplatné doklady

Krátce | Červenec, srpen 2020

V době nouzového stavu se občané mohli prokazovat občanskými průkazy či cestovními pasy, jejichž platnost skončila v době po 1. březnu.

Po ukončení nouzového stavu dne 17. května již tato výjimka neplatí a je nutné si zažádat o nové doklady.

Žádost lze podat pouze osobně, a to na Městském úřadu Příbram, ul. Gen. R. Tesaříka 19, 1. patro. K žádosti je třeba doložit dosavadní doklad a další platný doklad k ověření totožnosti –rodný list, cestovní pas nebo řidičský průkaz. Fotografie na nový doklad se pořizuje přímo na místě. Stejná pravidla platí pro výměnu řidičských průkazů. V případě výměny tohoto dokladu žadatel doloží pouze samotný řidičský průkaz s procházející či prošlou dobou platnosti a občanský průkaz. Vše ostatní bude vyřízeno přímo na dopravním úřadu.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne