Slider

Vydejme se na Korunu, jednu z nejznámějších brdských osmistovek

Brdy | Březen 2023

Pohled na dvojvrchol Koruny z lokality U Spáleného dubu. Vlevo západní, vpravo východní vrchol. Foto (2×): Jaroslav Hodrment

Již rakousko-uherští turisté rádi překonávali Brdy, například z Příbrami do Strašic. Z nedalekého Holoubkova se pak vlakem vraceli přes Zdice zpět do Příbrami. Jednalo se o výlet se vstáváním o páté, s návratem pozdě v noci téhož dne. Nejvyšším bodem tohoto přechodu Brd bylo temeno Koruny, nacházející se zhruba na poloviční cestě.

Rakousko-uherští turisté popisovali svoji cestu od myslivny Bor (dnes již neexistující) takto: "...od myslivny za půl hodinky turisticky označenou cestou dojdeme blízko k lesnímu průseku, rovně na sever směřujícímu; tu nás odbočující (taktéž značená) pěšinka po čtvrthodinovém stoupání vede na témě Koruny, 829 m nad mořem. Občerstvivše se snad na tomto místě největší dostoupené výšky svou potravní zásobou, vraťme se zpět na vozovou cestu, dále na západ (zatím ještě bez značek) nás dovede k myslivně u Tří trubek.“ (J. Klecanda, Průvodce po Příbrami a okolí, 1893). Dodejme ještě, že jako onu potravní zásobu autor doporučuje jíti „s malou láhvičkou buď silného vína (sherry) neb koňaku, s kouskem salámu i s rohlíkem“.

Koruna má svoji zvláštnost. Jedná se totiž o dvojvrchol. Hojněji navštěvovaný je západní vrchol (na mapy.cz nyní s výškou 832 m), kde se temeno zužuje a vyúsťuje v plošinu, která pak prudce spadá do údolí. I dnes jde o místo mimořádné, inspirativní, mající svého genia loci. Pokud je při vrcholu les probraný nebo vykácený, užijeme si pěkného pohledu do údolí Třítrubeckého potoka i do údolí Reservy, včetně řady protilehlých či vzdálenějších vrcholů středních Brd. 

Východní vrchol (837 m) je asi 500 m východněji. Z mýtiny je vidět přes údolí Třítrubeckého potoka protější zalesněné návrší zvané U Spáleného dubu. Koruna byla hraničním bodem, kde se rožmitálské lesy setkávaly s územím velkostatku Zbiroh a zasahoval sem také okraj hořovické Velké Baštiny (Jan Čáka: Střední Brdy, krajina neznámá). I dnes, a to přímo přes západní vrchol Koruny, vede hranice oddělující Středočeský a Plzeňský kraj. 

Vraťme se ještě k západnímu vrcholu. V roce 1963, ještě v době vojenského újezdu, zde byla z lešenářských trubek vztyčena přes 20 vysoká triangulační věž. Ta byla před vyhlášením CHKO Brdy patrně z bezpečnostních důvodů vojskem stržena, později byly odklizeny i její zbytky. 

Pokud bychom alespoň částečně chtěli napodobit rakousko-uherské turisty, vybereme si zelenou značku. Od Pilského rybníka z rozcestí U Pilské studánky po ní vyrazíme mírným, ale trvalým stoupáním přes Bor k rozcestí Pod Korunou, odkud vede krátká značená odbočka vpravo na západní vrchol Koruny. Zdatní turisté odtud mohou pěšky či lépe na kole pokračovat dále do Strašic a z Holoubkova se pak vrátit zpět do Příbrami vlakem. 

Jaroslav Hodrment

Výlet v kostce

  • Oblast: Střední Brdy
  • GPS start: Pilský rybník       49.6811597N, 13.9005281E
  • Trasa: Pilský rybník – Koruna
  • mapy.cz/s/pufuneforu
  • Vzdálenost: 6,9 km
  • Typ: pro pěší a horská kola
  • Náročnost: díky vzdálenosti větší
  • Značení: zelená, nebo částečně cyklotrasa 8190
  • Zajímavosti: Bor, Borské jezírko

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne