Slider

Vodohospodářská infrastruktura: Co radnice zatím stále neřekla

Názory | Duben 2024

Názor občana na změnu v provozování vodohospodářské infrastruktury.

Uplynuly tři měsíce od okamžiku, kdy příbramské zastupitelstvo rozhodlo o tom, že provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě se bude řešit formou vlastnického modelu. Původně se přitom do poslední chvíle zdálo, že provozovatelem bude externí firma, vybraná na základě koncesního řízení.

Vedení města občanům dosud nesdělilo, z jakých konkrétních nových důvodů – které nebyly před prosincem 2023 známy – k příklonu k vlastnickému modelu došlo, ani proč k této změně došlo právě (až) nyní. Článek k tématu v předchozím vydání Kahanu obsahuje spíše obecné fráze než jednoznačné, přesvědčivé argumenty.

 

Chybějí nové skutečnosti

Určité úskalí tkví také v tom, že radnice o změně provozovatelského modelu rozhodla bez jakýchkoli nových podkladů a analýz. Zastupitelé neměli při prosincovém hlasování k dispozici žádné materiály, které by dokládaly novou (dříve neznámou) výhodnost vlastnického modelu. Zastupitelstvo tak nemělo možnost – oproti běžným zvyklostem při projednávání jednotlivých bodů – o dalších krocích fundovaně rozhodnout až poté, co by se jeho členové dostatečně seznámili s případnými klady vlastnického modelu oproti jiným variantám. 

Připomeňme, že původní analýza možných variant provozování vodohospodářské infrastruktury z roku 2022 hodnotila vlastnický model jako třetí nejméně vhodný ze čtyř. A to s výrazným odstupem. Oddílný model (tj. koncesní smlouva), který se v hodnocení umístil jako první, získal známku 1,7. Oproti tomu vlastnický model (nově preferovaná varianta) obdržel známku 3,33. 

Rozhodnutí „od boku“, bez řádného a předem dostupného odůvodnění, lze pochopit třeba při nákupu drobných propagačních předmětů. Sotva ale v případě záměru, jehož finanční hodnota měla dle parametrů koncesního řízení dosáhnout za dobu 10 let celkové částky zhruba 1,7 miliardy korun bez DPH. V dané situaci se pak nelze zcela ubránit dojmu, že radnice buď zatím sama žádné nové pádné argumenty pro aktuálně zvolený směr nemá (a právě proto dosud není příliš konkrétní). Nebo ví, proč se pro změnu takříkajíc na poslední chvíli rozhodla, ale hraje s občany tak trochu „na slepou bábu“

Podívejme se na některé důvody, které jsou v souvislosti se změnou směru uváděny. Jedním z nich je ten, že vlastnické provozování je celospolečenským trendem. Ale tento trend se neobjevil zčistajasna právě v prosinci 2023. Pokud o něm radnice věděla, není příliš srozumitelné, proč změnu směru nenavrhla už dříve (ideálně před zahájením koncesního řízení).

 

Ceny nelze měnit libovolně

Zaznívají rovněž obavy z výrazného zvýšení vodného a stočného v dalších letech, pokud by byl systém provozován podle původního plánu, tedy na základě koncesní smlouvy. Jenže provozovatel (ať už by to byl kdokoli) by byl vázán smlouvou, jejíž obsah si stanovilo samo město. Ceny by se nemohly měnit libovolně, nýbrž jen podle konkrétních kritérií, zpravidla na základě vývoje inflace. 

V souvislosti s cenami lze zmínit, že první účastník v pořadí v koncesním řízení nabídl pro rok 2024 (na základě kalkulace dle údajů dostupných v rámci koncesního řízení) o zhruba 10 % nižší cenu vodného a stočného (s platností od 1. března 2024), než jakou občané v současnosti platí. Bude zajímavé sledovat, zda a jak radnice tuto promarněnou výhodu Příbramským vynahradí. 

Dalším deklarovaným důvodem ve prospěch vlastnického modelu je lepší možnost získat dotace. To je ovšem poněkud nepřesné tvrzení. Žádat o dotace mohou v současnosti i ty samosprávy, které systém pouze vlastní, ale neprovozují. Skutečnou příčinou toho, že Příbram nemohla o dotace v minulosti žádat, nebylo externě zajištěné provozování systému, ale „dlouhověkost“ dosavadní provozovatelské smlouvy. (Její platnost činila 20 let; dotační podmínky tolerují maximálně 10 let.) 

Z určitého úhlu pohledu se tak může zdát, že zatím jedinou známou významnější objektivní skutečností, která nastala až v době po zahájení koncesního řízení a která může objasňovat nynější zájem o přechod na vlastnický model, je fakt, že v koncesním řízení nevyhrál dosavadní provozovatel, společnost 1. SčV. (Město zatím neříká příliš nahlas, že v rámci vlastnického modelu zvažuje i variantu, kdy by vznikl společný podnik s menšinovou účastí soukromého subjektu, kterým by zřejmě byla právě firma 1. SčV. V této souvislosti lze odkázat na závěr článku generálního ředitele 1. SčV v Kahanu 11/2023.) 

Všechny ostatní podstatné okolnosti, které mohou hovořit ve prospěch vlastnického modelu a které dosud byly ve veřejném prostoru zmíněny, existovaly už před zahájením koncesního řízení. Radnici tak nic nebránilo podnikat kroky směrem k vlastnickému modelu už dávno. Proč tak neučinila? 

Tomáš Mosler
občan Příbrami

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne