Slider

Vídeňská inspirace

Názory | Září 2022

Za velký vzor v bydlení bývá všeobecně považována Vídeň. Ilustrační foto: Shutterstock

Zajistit si bydlení je problém zejména pro mladé lidi, ale také ohrožené skupiny obyvatel, kterými jsou třeba senioři. Cesta vede přes obecní či družstevní bydlení. 

Situace na trhu s bydlením je kritická. Občané, kteří nežijí ve vlastním bydlení, platí za komerční nájmy poměrně často i více než polovinu svých měsíčních příjmů. Tento problém zvláště dopadá nejen na mladé lidi, ale i na další ohrožené skupiny, kterými jsou např. senioři. Problémy spjaté s bydlením navíc umocňuje skokový nárůst cen energií. 

Za velký vzor v bydlení bývá všeobecně považována Vídeň. Městský bytový fond zde tvoří přes 20 % všech bytů a 17 % je ve vlastnictví asociací s limitovaným ziskem. V Příbrami je městem spravováno pouze něco kolem 5 % všech bytů. I v Příbrami je třeba rozjet projekty na výstavbu obecního či družstevního typu bydlení.  

Antonín Schejbal
zastupitel města Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne