Slider

V zájmu biodiverzity a ochrany proti suchu se poseče méně trávy

Krátce | Červenec, srpen 2020

V Příbrami se sekání trávy provádí po celém městě třikrát ročně

V Příbrami se sekání trávy provádí po celém městě třikrát ročně, v některých místech dokonce 4–5krát podle aktuální potřeby a na dětských hřištích až sedmkrát ročně.

V letošním roce nastane zlom, kdy budou některá místa sekána omezeně. „Jako sice malý, ale přesto žádoucí krok v boji se suchem bylo vytipování lokalit, kde bude snížena frekvence sekání trávy. Ve vyšším travním porostu se lépe drží vláha, zároveň vzniká prostor pro větší biodiverzitu rostlinných a živočišných organismů,“ vysvětlil novinku starosta Jan Konvalinka. Druhé kolo sekání trávy začalo od 15. června.

Pro vynechání žacích prací byly pracovníky Odboru životního prostředí ve spolupráci s Technickými službami vytipovány konkrétní zelené plochy.

Jedná se travnaté lokality v ulicích Školní, Podbrdská, Politických vězňů – S. K. Neumanna, Boženy Němcové – Bratří Čapků, Legionářů, dále pak u Hořejší Obory, v sadě u Svaté Hory a v Lesoparku Litavka. Všechna uvedená místa budou upravena tak, aby rostoucí tráva nezasahovala do chodníků, a budou navíc osazena cedulkami vysvětlujícími, proč nedošlo k posekání. Některé plochy zůstanou neposekané a další budou TS města Příbrami sekat mozaikovitě, tedy po částech, které budou při každé seči jiné.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne