Slider

ÚOHS: Příbram nepochybila

Život v Příbrami | Červenec 2021

Příbramský KODUS v Žežické ulici. Foto: red

V květnu a červnu obdržel Městský úřad Příbram závěry šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten se zabýval podněty na výběr zhotovitele v případě Komunitního domu seniorů (Kodus) a Nízkoprahového denního centra a noclehárny (NDCN).

Předmětem šetření ÚOHS byla nejdříve zakázka na výběr zhotovitele komunitního domu. Stavba představuje jistý mezičlánek mezi samostatným bydlením seniorů a bydlením v DPS. Komunitní dům má 23 bytů s tím, že jeho výstavba vyšla na 19,8 milionů korun (12,6 milionů korun tvořila dotace z Ministerstva pro místní rozvoj). Kodus byl otevřen na jaře 2017. 

ÚOHS prošetřoval na základě podnětu postup zadavatele, tedy města Příbram, ve věci veřejné zakázky na výběr zhotovitele Kodusu. Úřad ve své zprávě uvedl: „Po prošetření v podnětu uváděných skutečností ve spojitosti s příslušnými podklady týkajícími se uvedené veřejné zakázky, zejména pak dokumentace o veřejné zakázce, nebyly v současné době v rovině těchto skutečností shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední, a to vzhledem ke skutečnosti, že z dokladů předložených vybraným dodavatelem v nabídce nevyplývá, že by tento neprokázal splnění technického kvalifikačního kritéria stanoveného zadavatelem.“ 

NDCN provozované Centrem sociálních a zdravotních služeb bylo v ulici Čs. armády otevřeno v červnu 2017. Služeb zařízení může využít až 30 klientů denně, kdy jsou lidem bez přístřeší a v tíživé životní situaci poskytovány sociální služby a také podpora při získávání pracovních návyků a pomoc při hledání bydlení. Ani v tomto případě město podle ÚOHS nepochybilo. „Na dalším vyjádření ÚOHS se opět ukázalo, že veřejné zakázky vyhlašujeme v souladu s platnou legislativou,“ dodal starosta Jan Konvalinka. 

Eva Švehlová, Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne