Slider

Tříkráloví koledníci jsou skuteční králové

Život v Příbrami | Březen 2023

Tříkrálová sbírka na Příbramsku letos přinesla přes 150 000 korun. Foto: Charita Příbram

Tři králové, kteří k vám přicházejí, pro vás mají za vaši štědrost dar, dar velmi cenný, je to Boží požehnání, přání všeho dobrého do roku 2023 a radost, radost ze setkání, radost z lidské vzájemnosti, radost ze života samého, radost, že pokud se ocitneme ve složité situaci, najde se pomocná ruka a otevřené srdce, které nám pomůže obtíže překonat.

Děkujeme za dary, za milá setkání, za povzbuzování, a hlavně za společně strávené chvíle. Dík patří také všem dobrovolníkům – malým i velkým „králům“, těm, kteří je po cestě doprovázeli, rodičům a všem, kteří se na sbírce podíleli a pomáhali. Letošní výtěžek sbírky 150 634 korun půjde na obnovu vybavení Denního stacionáře Charity Příbram.

A kam všude přinesli naši králové své požehnání? Do koledování se zapojily nejen příbramské farnosti (Svatá Hora, Sv. Jakuba v Příbrami a Březové Hory), ale i farnosti okolní (Obecnice, Bohutín, Třebsko, Višňová, Suchodol, Hluboš, Jince nebo Pičín). S koledníky jste se mohli setkat při Tříkrálovém průvodu v Příbrami, ale třeba i v Milíně. Potkat skupinku králů jste měli možnost v Buku, Bratkovicích, Lešeticích, Pečičkách, Smolotelích a okolí nebo Občově. Poděkování patří nejen jednotlivcům, ale třeba také spolku ObčoVánek (Občov) a starostům a starostkám za vstřícnost a organizování Tříkrálové sbírky. Jsme rádi i za zapojení škol – ZŠ Milín, ZŠ Školní, Waldorfská škola a VOŠ Březnice.

Nesmíme zapomínat ani na naše dlouholeté koledníky. Mezi takové patří i František Kot ze Smolotel. Koledování začal ve svých deseti letech a pokračuje i dnes: „I po dvaceti letech mě to stále baví, a to čím dál tím více.“ A co ho na tom baví? „Rád se setkávám s lidmi, které za celý rok nemám čas potkat. Jsem rád, že je mohu pozdravit, popřát jim štěstí a radost v novém roce, popovídat si a ještě to udělat pro dobrou věc. Tak mě rodiče vychovali, když mohu pomoct, udělám to rád,“ říká František Kot.  

Je nám líto, že někteří z vás v letošním roce vyhlíželi koledníky marně. Králové vás letos bohužel nestačili všechny navštívit, ale v příštím roce se setkáme třeba i s vámi. Pokud máte chuť být jedním z králů nebo pomoci s organizací ve vaší obci, ozvěte se, za každého dobrovolníka budeme rádi. Nezapomeňte, že koledníci Tříkrálové sbírky jsou skuteční králové. Mají odvahu a přinášejí dobro a radost do života ostatních. 

Lenka Judita Doubková
kooordinátorka Tříkrálové sbírky

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne