Slider

Svazky obcí mají krajskou asociaci, zapojen je i svazek ORP Příbram

Život v Příbrami | Prosinec 2020

Členové nově vzniklé asociace si stěžují na to, že k obcím se informace z úřadů státní správy dostávají často se zpožděním. Foto: DSO ORP Příbram

Podpora rozvoje meziobecní spolupráce, hájení zájmů dobrovolných svazků obcí a aktivní spolupráce s institucemi s krajskou a regionální působností – to jsou hlavní důvody vzniku Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje.

 

Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje byla založena jako neziskový spolek v úterý 20. října šesticí dobrovolných svazků obcí – Dobrovolným svazkem obcí ORP Příbram, Sdružením obcí Sedlčanska, Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Voticko, DSO Mikroregion Čáslavsko, Svazkem obcí CHOPOS a DSO Mikroregion Hořovicko. 

Viktor Liška, předseda Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje, řekl: „Zakládajícími členy asociace jsou dobrovolné svazky obcí na Benešovsku, Berounsku, Čáslavsku a Příbramsku – tedy v různých částech Středočeského kraje. Charakteristické pro tyto svazky obcí je, že v jejich členské základně převládají malé obce, které často zastupuje neuvolněný starosta.“ Svazky obcí poskytují servis pro starosty, týkající se administrativní podpory, poradenství pro samosprávy, administrace dotací, mnohdy výkon pověřence pro ochranu osobních údajů a také realizují vlastní projekty v nejrůznějších oblastech, ať již sociální, školství nebo cestovního ruchu. „Tyto dobrovolné spolky mají jednak podobné zájmy, ale také problémy a starosti. Společná platforma napomůže jednak sdílení informací a zkušeností, ale také chce být komunikačním článkem mezi krajským úřadem a obcemi,“ dodal Viktor Liška. Poukázal také na to, že k obcím se informace z úřadů státní správy dostávají často se zpožděním nebo vůbec. 

Od roku 2016 fungují takzvaná Centra společných služeb, jejichž cílem je zlepšit systém meziobecní spolupráce. Jedním z cílů asociace je upozornit na příklady dobré praxe na krajské úrovni a snažit se jeho principy popularizovat i mezi dalšími dobrovolnými svazky obcí. Členství v asociaci sice otevřené, ale podmíněné poskytováním administrativní podpory obcím na území svazku. „Svazek se zájmem o členství v asociaci musí mít členskou základnu v počtu minimálně 20 obcí nebo alespoň 3/5 všech obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou působností, jestliže se v tomto správním obvodu nachází méně než 30 obcí,“ vysvětlil místopředseda Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje Jiří Kužel. 

Jednou z prvních aktivit nového spolku bude jednání jeho zástupců s novým vedením Středočeského kraje. „Rádi bychom, aby se nezapomínalo na problémy okrajových území Středočeského kraje. Požadujeme, aby byl zachován systém dotační podpory na fungování center sdílených služeb a aby byla Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje brána na kraji jako partner pro komunikaci s obcemi,“ doplnil Viktor Liška. 

red

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne