Slider

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace hledá manažera

Krátce | Duben 2021

Manažer spravuje vodohospodářský majetek. Zájemci se mohou hlásit do 16. 4. 2021

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa manažera.

Ten má na starosti výkon běžné činnosti, správu vodohospodářského majetku, průběžný dohled nad majetkem, organizace odborné předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti a dodavatelské stavebně-technologické činnosti a odpovědnost za zajištění řádného vedení agendy. Zodpovídá také za externě vedené účetnictví a kontrolní činnost podle pokynů správní rady.

Uchazeč by měl prokázat vysokoškolské, nebo minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a pětiletou praxe v oboru; odbornou znalost problematiky veřejného zásobování pitnou vodou a veřejného odvádění odpadních vod a jejich čistění; znalost vodoprávní problematiky a legislativy; organizační a komunikační schopnosti a znalost práce na PC.

Manažerovi náleží mzda na úrovni platového stupně 12 platová třída 14 platových tabulek platných pro rok 2020.

Předpokládaný vznik pracovního poměru je 1. června 2021.

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce: životopis; motivační dopis; čestné prohlášení o absenci střetu zájmů vůči spol. 1. SčV; úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; výpis z rejstříku trestů. Písemnou přihlášku je nutno doručit nejpozději do 16. dubna 2021 do 12.00 v zapečetěné obálce na adresu: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – správní rada, Pod Anenskou 149, P.O. Box 104, 261 01 Příbram osobně do kanceláře Svazku či poštovní přepravou na tutéž adresu. Bližší informace může poskytnout Josef Benda, tel.: 602 124 810, email: jbenda@svazekpb.cz.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne