Slider

Středočeský kraj navýšil prostředky na výměnu uhelných kotlů

Životní prostředí | Únor 2020

Termín, kdy neekologické kotle nebude již možno k vytápění využívat, se blíží.

Termín, kdy neekologické kotle nebude již možno k vytápění využívat, se blíží. Občanům příbramského regionu, kteří by mohli mít finanční problémy s výměnou tepelného zdroje, Středočeský kraj v rámci dotace umožní získat na realizaci akce zálohu. A to za předpokladu, že spadají do věkové kategorie 18–30 let nebo 65 let a více, popřípadě jedná-li se o osoby zdravotně postižené bez ohledu na věk.

Občané města Příbram mohou na předfinancování veškerých nákladů spojených s výměnou kotle využít výhodné půjčky z Fondu zápůjček města Příbram, který je ve správě ekonomického odboru města. Kotlíková dotace je časově a finančně omezena a většina provozovatelů tak bude nucena výměnu kotle realizovat pouze z vlastních prostředků. Občané mohou využít dotaci až 127 500 korun a pořídit si nový a úsporný kotel.

Podrobné informace lze získat na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje kr-s.cz, popřípadě na telefonním čísle 257 280 991 v úřední dny (pondělí a středy od 8.00 do 12.00). V případě jakýchkoliv dalších dotazů využijte e-mailovou adresu kotliky@kr-s.cz. Další informace jsou také na stránkách sfzp.cz/kotlikovedotace.

red

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne