Slider

Starostům se nelíbil návrh kompenzačního bonusu

Krátce | Červenec, srpen 2020

V pondělí 25. května se v Dubenci uskutečnilo deváté setkání starostů Centra společných služeb v rámci Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.

V pondělí 25. května se v Dubenci uskutečnilo deváté setkání starostů Centra společných služeb v rámci Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.

Na programu bylo mj. projednání partnerství Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko. V tomto bodě se starostové shodli na tom, že partnerství nebo případný vstup do TO Brdy a Podbrdsko by si každá obec měla řešit samostatně. Dalším bodem jednání byla likvidace odpadů v kontextu projektu Zefektivnění nákladů na svoz a likvidaci odpadu. Tajemník svazku obcí Jiří Kužel uvedl: „Zde proběhla velká diskuse, ze které vyplynulo, že do další Valné hromady DSO ORP Příbram podá každý ze starostů návrh, jak by si představoval řešit problematiku odpadů.“ Starostové diskutovali také o tzv. kompenzačním bonusu, kterým se zabývala dolní komora Parlamentu ČR. „Starostové se shodli, že návrh v podobě předložené vládou představuje pro obce velkou finanční zátěž. Domnívají se, že by mohlo dojít k omezení nebo dokonce k úplnému zastavení investic obcemi,“ doplnil Jiří Kužel.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne