Slider

Štafetový kolík jsem předala. Azylový dům pomáhá dál

Sociální péče | Listopad 2020

Blanka Sýkorová (vpravo) s týmem Centra sociálních a zdravotních služeb. Její nástupkyně Zuzana Pavlíčková je v horní řadě vlevo. Foto: B. Sýkorová

 

Pět let jsem vedla Azylový dům a celkově zde strávila 15 let profesního života. Ohlédnu-li za tímto obdobím, musím konstatovat, že to byl čas naplněný spolupráci se skvělými partnery, a to nejen ze sociálních služeb. Co se podařilo vytvořit a jak nyní Azylový dům funguje?

 

V Azylovém domě (dále jen AD) jsem pracovala jako odborný sociální pracovník od roku 2005, v té době ho vedla Jana Klímová. Když z něho v roce 2015 odcházela, dostala jsem možnost nastoupit na její místo.

 

Nelehká přeměna

AD tehdy procházel složitou transformací a došlo k rozšíření cílové skupiny. Místo samotných žen s dětmi začal přijímat i rodiny s dětmi, samotné muže s dětmi a samotné ženy. To vše kladlo velké nároky na personál. Práce s rodinami a se samotnými dospělými osobami je odlišná od práce s matkami s dětmi. Toto vše se nám podařilo zvládnout i díky ostatním střediskům, která vznikla nebo přešla pod nově vzniklé Centrum sociálních a zdravotních služeb (CSZS). 

Současně s prací v AD jsem měla možnost pracovat i v Domově pro seniory, kde jsem působila jako administrativní pracovník a také jako aktivizační pracovník, kdy jsem vedla volnočasové aktivity pro seniory. Stála jsem u začátků projektu inkluzivního vzdělávání, během něhož docházeli do AD studenti na doučování dětí ze sociálně slabých rodin. V loňském roce jsem dostala možnost vést Nízkoprahové denní centrum a Noclehárnu. Všechny tyto příležitosti mi přinesly mnoho zkušeností, jak pracovních, tak osobních. Stala jsem se součástí sociálních služeb v Příbrami a toho si velice cením. Od října letošního roku po mě převzala vedení AD jeho dlouholetá zaměstnankyně Zuzana Pavlíčková, což je zárukou toho, že AD bude pokračovat v nastaveném standardu.

 

Rychlejší řešení složitých životních situací

Mám-li zhodnotit spolupráci s ostatními středisky CSZS, nejvíce jsme v uplynulých pěti letech v AD využívali služeb kolegů ze Střediska terénních služeb, které je prodlouženou rukou pracovníků pobytové služby. Díky jejich práci se zrychlilo řešení složitých problémů našich společných klientů. Dále se nastavila pravidelná spolupráce se Sociální poradnou. Pracovníci poradny docházeli jednou týdně přímo do AD a pomáhali našim klientům s řešením jejich finanční problematiky. Podařilo se nastavit spolupráci s Nízkoprahovým denním centrem a Noclehárnou, kdy AD funguje pro ženy jako další stupeň v rámci prostupného bydlení. Vzhledem k různému věku naší klientely jsme opakovaně využili i služeb Pečovatelské služby a Dětských skupin. 

V průběhu let společně s ostatními středisky CSZS se AD zapojil do všech akcí, které pořádalo město Příbram pro veřejnost. Pravidelně jste nás mohli vidět na Čertovském Nováku, na Čarodějnicích nebo na akci Timbersports, kde jsme zajištovali provoz dětských dílen. Kromě těchto velkých událostí jsme se účastnili i akcí pořádaných CSZS. Například na naše podzimní setkání Ahoj podzime, které se konalo na Nováku a bylo přístupné pro naše klienty i širokou veřejnost, jste nás mohli vidět jak s dílnou, tak s různými soutěžemi. Po celých pět let jsme pořádali i akce jen pro naše klienty, jednalo se o zajištění her a soutěží ke Dni dětí nebo k zakončení prázdnin.

 

S díky za každou pomoc

V průběhu let jsme realizovali tradiční vánoční besídku pro klienty. Mezi její dlouhodobé podporovatele patří příbramský Kiwanis klub, který vždy věnuje dárky dětem. Kromě Kiwanis klubu nám již několik let poskytuje dárky také Českobratrská církev evangelická Dobříš, která je zajišťuje v rámci akce Krabice od bot. Podařilo se navázat velmi dobrou spolupráci se spolkem Radost Příbramáčkům, jehož zakladatelka Jana Havelková-Puklová patří k hlavním dárcům podporujícím náš AD. Je schopná zajistit vše, co naši klienti mohou potřebovat. Kromě těchto velkých spolků podporují AD i dárci z řad veřejnosti. Pomáhají materiální pomocí, která sestává z oblečení pro klienty, hraček pro děti nebo nábytku do pokojů. 

Během mého působení se podařilo zvýšit obsazenost AD, dále se podařilo plnohodnotně ukotvit středisko v systému sociálních služeb v Příbrami. Probíhala i nadále úzká spolupráce s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, zefektivnila se spolupráce s příbramskou charitou tak, aby nedocházelo ke zdvojování pomoci a ta byla cíleně směřována přesně tam, kam měla. Velkým partnerem byl pro nás Úřad práce. Z dalších příbramských organizací jsme využívali konzultace a pomoc organizace Magdaléna nebo ProFem. Při pomoci dětem našich klientů nám pomáhaly i organizace Alka a Bedna. 

Blanka Sýkorová, bývalá vedoucí Azylového domu CSZS

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne