Slider

Sochy v Příbrami (VII.): Žena s trojúhelníkem a krystalem

Kultura | Říjen 2022

Žena s trojúhelníkem a krystalem. Foto: Stanislav D. Břeň

V průběhu celého letošního roku prezentuje Kahan příbramské sochy, které navazují na výstavu soch, která se vloni konala v Galerii Františka Drtikola. Nyní si představíme sochu Žena s trojúhelníkem a krystalem, která se nachází v Žežické ulici a je čerstvě po restaurování.

Autorem sochy Žena s trojúhelníkem a krystalem (1959–1963) je absolvent UMPRUM Vladimír Janoušek (1922–1986). Byl zakládajícím členem tvůrčí skupiny UB 12 a patří k významným představitelům tzv. nové figurace. Ve vrcholné fázi své tvorby vytvářel kovové pohyblivé plastiky s prostorovou variabilitou. 

Modernistická skulptura propojuje realistické figurální a racionální (geometrické) prvky v jedné kompozici a patří k významným příbramským realizacím. Autor usiloval o řešení plastiky v souhře s architekturou, snažil se oponovat ideologicky formovanému socialistickému realismu. Mezi jeho první práce pro veřejný prostor patřily velké reliéfy pro sušárnu mléka v Zábřehu na Moravě (1955) a pro pražský Dům módy (1955–56). Zakázky na realizace pro architekturu skončily během období tzv. normalizace, kdy byly Janouškovi zastaveny výstavy jak doma, tak v zahraničí a až do konce života nemohl vystavovat. 

Před výstavbou domova seniorů a související rekonstrukcí přiléhajícího prostranství byla socha sejmuta a předána k restaurování. Nyní je už po obnově na přibližně stejném místě. 

Radka Schmelzová, Jan Freiberg, kurátoři výstavy Sochy a plastiky v Příbrami po roce 1945

Od 6. října do 27. listopadu 2022 je možné v Galerii Františka Drtikola zhlédnout výstavu nazvanou Tereza Kabůrková – Nebe, světlo, háj. Vernisáž se koná ve čtvrtek 6. října v 17.00. Vystaveny budou velkoformátové černobílé fotografie krajin a drobných zátiší. Ve středu 19. října od 17.00 se uskuteční komentovaná prohlídka Zámečku-Ernestina se stavebním historikem Michalem Profantem. Komentovaná prohlídka výstava Nebe, světlo, háj s Terezou Kabůrkovou doplněná o čínské cvičení qigong (čchi-kung) je naplánována na čtvrtek 20. října od 17.00.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne