Slider

Sochy v Příbrami (IV.)

Sochy a plastiky | Červen 2022

Socha Hra stojí nyní u sportovní haly. Foto: Jiří Thýn

Na podzim loňského roku mapovala Galerie Františka Drtikola sochařská díla. Kahan je postupně přibližuje v dlouhodobém seriálu. Nyní se zaměříme na dílo malíře, sochaře a pedagoga Jaroslava Bejčka (1926–1986), který vystudoval AVU v Praze (ateliér Karla Pokorného).

 

Hra, bronz, 1980

  • Školní, později bylo dílo přestěhováno před plavecký stadion do ulice Legionářů
  • Autor plastiky ztvárnil lidský pohyb při míčové hře ve velmi netradičně pojaté kompozici. Investorem plastiky byly Uranové doly Příbram a plastika byla umístěna v rámci spolupráce architekta s výtvarníkem v areálu 7. ZDŠ. Povrch je znečištěn (ptačí exkrementy, bílá barva); prasklina poblíž paty nohy, vytékající rez, pravděpodobně z ocelové výztuže nebo uchycení k podstavci.

 

Čas, bronz, 1983

  • Seifertova, areál polikliniky Ravak
  • Autor pojednal symbolické téma času jako sousoší jinocha a starce / mládí a stáří. Na umístění díla spolupracoval s architektem Janem Lukášem (1944). Investorem byly Uranové doly Příbram.

 

Znaky pro jesle a mateřskou školu, 1978

  • Školní 144
  • Příklad oblíbeného typu „domovního znaku“ vytvořeného v glazované keramice. Dětský motiv (areál bývalých jeslí) je tu zdařile pojednán v modrobílé kombinaci. Investorem byly opět Uranové doly Příbram a dílo vzniklo při spolupráci výtvarníka s architektem Janem Lukášem.

V návaznosti na výstavu Sochy a plastiky v Příbrami po roce 1945 z podzimu 2021 vydává Galerie Františka Drtikola tištěnou mapu. Ta bude obsahovat fotografie i krátké příběhy jednotlivých soch a plastik v grafické úpravě ilustrátora a grafika Martina Kubáta. Slavnostní uvedení mapy se uskuteční 23. června v 17.00 před budovou Ernestina a po ní bude následovat podvečerní procházka po vybraných sochách a plastikách s historičkou umění Radoslavou Schmelzovou.

Radoslava Schmelzová, Jan Freiberg, kurátoři výstavy Sochy a plastiky v Příbrami po roce 1945 
Foto: Jiří Thýn

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne