Slider

Smart city: Je třeba hledat možnosti hlavně pro dopravu a parkování

Rozvoj města | Únor 2020

Smart city je myšlenka, která v posledních letech rezonuje i v české samosprávě. Vychází z předpokladu, že život ve městě lze pro obyvatele a firmy učinit komfortnějším, pokud se zapojí chytré technologie. Stejně tak je možné díky konceptu smart city optimalizovat některé služby nebo například snížit náklady. Prioritní je však vědět, co občané potřebují nebo je trápí. A to zjišťoval nedávný průzkum.

Co je a může být smart city? Uvést lze několik konkrétních příkladů. Prakticky každý dnes vlastní chytrý telefon, tablet nebo počítač s přístupem na internet. Proč by musel například zájemce o zápis do technického průkazu čekat na Dopravním úřadě, když si může z pohodlí domova nebo kanceláře rezervovat čas, kdy bude na „dopravce“ volno? Příkladem z kategorie smart city pro městský úřad nebo instituce může být chytré řízení spotřeby v budovách. Chytré osvětlení dnes dokáže běžně reagovat na pohyb nebo úroveň intenzity přirozeného světla, umí nastavit i režim osvětlení, který je vhodnější pro studenty, úředníky nebo pracovníky v dílně. Díky tomu lze svít lépe i úsporněji.

 Řidiči se v různých městech mohou setkávat s chytrým dopravním značením a signalizací. První vlaštovkou bývala takzvaná „zelená vlna“. Dopravní signalizace však dnes dokáže reagovat na dynamické změny dopravních toků, a může tak přispívat k vyšší plynulosti provozu (lze snižovat i množství exhalací tím, že vozy stále nebrzdí a nerozjíždějí se). Na chytrém telefonu nebo v rámci navigace pak můžete online sledovat intenzitu dopravy a přizpůsobit svou trasu nebo čas průjezdu určitým místem. Je to pouze pár příkladů, možností a myšlenek je opravdu hodně. A přibývají každým dnem.

 

Jak občané hodnotí život ve městě
Příbram nedávno realizovala průzkum nazvaný „Chytrá Příbram: zavedení konceptu smart city do strategického řízení města“. Jeho součástí bylo zjistit kritické i pochvalné názory obyvatel na různé aspekty života ve městě, ale také zkoumat, jak občané hodnotí komunikaci města a rozvoj dosavadních chytrých služeb.

Sběr odpovědí skončil před Vánoci. Celkem přišlo téměř 300 dokončených odpovědí a mnoho respondentů se nad svými reakcemi opravdu zamyslelo. Téměř 30 % z nich strávilo s dotazníkem až 30 minut, necelých 10 procent až hodinu nebo více než hodinu. Plný souhrn odpovědí ukazuje, že lidé o Příbrami přemýšlejí často velmi hluboce. Kvantitativní část průzkumu nebyla v čase uzávěrky Kahanu zcela vyhodnocena, ale minimálně pohled do kvalitativních pasáží, kde lidé vyjádřili konkrétní názory a postoje, může být velkou inspirací pro příbramské zastupitele, firmy, spolky nebo občanské iniciativy.

Doprava a parkování alfou a omegou
Jedním z velkých témat Příbrami je doprava – v pohybu i v klidu. Není proto divu, že hned v úvodu se dotazník věnoval tomuto tématu. Téměř 70 % respondentů ohodnotilo (použito školní známkování) dopravu v pohybu trojkou nebo čtyřkou, pětina dokonce pětkou. Doprava v klidu je na tom ještě hůře, téměř 70 % dotázaných dalo čtyřku nebo pětku, necelá pětina trojku. Se životním prostředím jsou lidé většinově spokojeni, nejvíce odpovědí bylo v kategorii dvojky a trojky (po 40 %). Podobně to bylo se správou a stavem veřejného prostoru. Velmi dobře je hodnocena občanská vybavenost – 45 % dvojka, 22 % jednička. Chod úřadu směrem k veřejnosti dopadl většinově na dvojku nebo trojku. Slušné hodnocení bylo v kategorii Podpora kultury, téměř 90 % respondentů hodnotilo jedničkou, dvojkou nebo trojkou. Část Zajištění bezpečí obyvatele dopadla také poměrně dobře – 31 % dvojka, 34 % trojka.

Elektronická komunikace nejžádanější
Jedna z důležitých otázek se vztahovala k formě komunikace s městem, kdy lidé mohli potvrdit více variant. Převážná část respondentů (82 %) preferuje elektronickou komunikaci formou webu, e-mailu, mobilní aplikace či sociálních sítí. Přibližně polovina vyhledává osobní jednání. Více než čtvrtině vyhovuje telefonický hovor. Klasická pošta formou dopisu je vhodná pro desetinu respondentů.

Cílem dotazníkového šetření bylo zmapovat potřeby obyvatel ve vztahu k městu. Dosavadní dostupné výsledky naznačují, že minimálně část přání občanů lze realizovat formou konkrétních aplikací chytrých technologií. Jaké to budou, je předmětem další diskuse a rozhodování.

Stanislav D. Břeň

Co doporučují příbramští občané

S přihlédnutím k prostoru a názorové pestrosti nejsou publikovány všechny výroky. Některé jsou jazykově upraveny, jiné kráceny, opakující se vynechány.  

- Město má poněkud zastaralý přístup k chytrým technologiím, chybí zde označení všech veřejných parkovišť (na webu jsou pouze placená), chybí zde ukazatele volných parkovacích míst, chybí nějaký ukazatel stavu dopravy městem.

- Je super, že se město stará o zábavu pro děti, ale uvítal bych také kulturu pro dospělé. Např. přednášky se zajímavými osobnostmi – nejen co se týče dolů a komunismu. Centralizace knihovny nebo alespoň její restrukturalizace na větší celky.

- Parkování. Zavést zóny pro rezidenty a řídit parkování pro dojíždějící do Prahy. Může se jednat o parkoviště mimo Příbram, kde bude zastávka busu. A samozřejmě je to prostor pro Internet of Things.

- S výstavbou parkovacích míst by se zároveň měla vytvářet místa se zelení, což se neděje, takto budeme betonové město jako Praha.

- Zejména je potřeba řešit dopravu v klidu. Je potřeba postavit parkovací dům napojený na hromadnou dopravu.

- Je třeba infocentrum, kde obdržím všechny žádosti a pomohou mi je vyplnit.

- Ve „staré“ Příbrami je poměrně málo dětských hřišť, pokud jsou, tak většinou velmi zastaralá.

- Snížit hluk a četnost automobilového provozu v oblasti Rynečku a klidové zóny.

- Veřejná prostranství, zapojení jednoduchých, ale architektonicky čistých prvků (železo, voda, beton, dřevo), více zelených než parkovacích ploch. Chodníky jsou dnes spíše pro auta než pro lidi. Více klidových a odpočinkových zón.

- Pracovní příležitosti ve městě jsou tragické, mizerně ohodnocené a kdyby nebyla v dosahu Praha, kam řada lidí denně dojíždí, životní úroveň Příbramských by podstatně klesla.

- Podpora zubařů (snaha přitáhnout více lékařů) a zřízení dětské ORL pohotovosti.

- Práce městské policie – aktivní hlídková činnost např. po setmění, aby byli strážníci vidět nejen v autě, ale i pěší formou a působili jako prevence.

- Zlepšit a oživit Pražskou ulici.

- Příbrami by velmi pomohla v rámci veřejného prostoru vyhláška nebo alespoň „manuál proti vizuálnímu smogu“.

- Nebylo by od věci zapřemýšlet o parkovacím domě (než vyhazovat peníze za megalomanský projekt plaveckého bazénu).

- Umožnit v určitých oblastech (sídliště) parkování pro rezidenty (modré zóny), jako je to v jiných větších městech.

- Přístup k veřejnému prostoru. Zabývat se jeho kvalitou, ne pouze tím, kde udělat nové parkování. Zkvalitnit MHD.

- Po městě zcela chybějí mapy – okolí, Brd, Fabiánova stezka, kreslená mapa Příbramska, Střední Povltaví. Pamětní desky významným osobnostem, upozornění na kulturní památky, mapa kulturních památek. Zcela chybí Městské muzeum, kde by se návštěvník dozvěděl něco o osobnostech města.

- Místo nabubřelé mnohamilionové investice do bazénu by bylo lepší postavit pořádný domov důchodců, jako mají Sedlčany nebo Dobříš.

- Za každé nové parkovací místo by měl být vysazen ekvivalent počtu stromů, keřů a zelených ploch.

- Nekoncepčnost v investování do jednotlivých městských částí. Ti, kdo si stěžuje, mají vše, ostatní jen málo.

- Chybí školka a střední škola s podporu pro nadané děti, klidně za příplatek.

- Silniční obchvat města. Nešťastné bylo zrušení odbočovacího pruhu z ulice Milínská do ul. Špitálská, kvůli kterému se dělají kolony až k Jiráskovým sadům.

- Více podpory pro kvalitní a dlouhodobé kulturní aktivity, méně megalomanských akcí „pro všechny“.

- Více podpory chůze a cyklistiky, méně investovat do podpory motorismu. Více podporovat přirozený pohyb dětí (pěšky do školy, plácky v okolí bydliště, omezení dopravy v obytných místech, podpora místních komunit), méně pro velké sportovní kluby orientované na výkon a „sportovní byznys“.

- Lepší napojení města na vlakovou dopravu – víme, že se plánuje nová železniční zastávka, to je v pořádku, ale trať by se měla postupně elektrifikovat a zatraktivnit tak pro cestování nejen do Prahy, ale i jinými směry.

- Větší zaměření na alternativní zdroje energie.

- Vytvořit koncepci parkování včetně možnosti vytvořit P+R parkoviště a k nim obslužnost MHD. Zlepšit organizaci dopravy, aby nevznikaly zácpy.

- Ve městě a jeho blízkém okolí je nedostatek pracovních příležitostí. To by mohl částečně pomoci řešit turismus, který však nenalézá účinnou a rozhodnou podporu ze strany města.

- Zakázat herny, v okolí „křižáku“ je na malém prostoru heren až moc.

- Rapidně se zhoršuje bydlení v některých částech města ve prospěch vybraných jednotlivců.

- Příbram je poměrně problematicky rozvržená v terénu, pomohl by asi jen tunel pod městem. Obchvat ničemu moc nepomůže, nejvíce cest člověk vykoná z jednoho konce města na druhý.

- Více zelených parků pro volný čas a šetření elektřinou.

- Nelíbí se mi ubytovny a s nimi spojené problémy s občany, kteří zde žijí.

- Zlepšení podmínek pro státní/městské zaměstnance tak, aby lidé práce v nemocnici, u policie lákala a zajímala. Aktuální nízký stav zaměstnanců a jejich motivace je nízká a zhoršuje to bezpečí obyvatel a spokojenost s těmito službami.

- Hledat způsoby, jak nalákat společnosti, které budou nabízet pracovní příležitosti. Řada lidí nemá šanci najít práci blíž než v Praze.

- Více spolupracovat s agenturami na podporu cestovního ruchu.

- Mírně bych zvýšil dotace pro kulturní spolky, které mají s pořádáním akcí dlouholeté zkušenosti.

- V oblasti Rynečku by bylo vhodné, aby probíhala kontrola ze strany městských strážníků v pozdních odpoledních a večerních hodinách.

- Oživení Pražské ulice (kavárny, cukrárny a obchůdky, kde dostanu to, co nenakoupím v supermarketech).

- Bydlení. Rodina, která má dítě, musí hledat 2+1 za peníze, jež jsou skoro tak velké jako jejich příjem.

- Parkování u škol bezplatné na krátký časový úsek.

- Výstavba okruhu kolem města, více parkovacích míst, cyklostezky.

- Špatný stav veřejné infrastruktury, chodníky, ulice, zejména mimo centrum. Např. mnoho let nerekonstruované chodníky zejména na sídlištích a v okrajových částech města.

- Výstavba/úprava veřejných prostor. Např. využitelnost obou hlavních náměstí po provedené rekonstrukci je velice diskutabilní – na náměstí T. G. Masaryka se parkuje, na náměstí 17. listopadu nemůže být v létě ani noha, aby se neupekla.

- Chytré lampy, které se podle světla umí ztlumit, jsou super. Ale ne bílé světlo.

- Lepší ucelenější informační volnočasový web nebo aplikace typu „co a kde se dnes děje“.

- Situace s parkováním se stává neúnosná od nám. 17. listopadu až na Drkolnov.

- Osvětlení a semafory na všech přechodech na frekventovaných silnicích. Rozšíření pruhů pro cyklisty a rozšíření cyklostezek po městě.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne