Slider

Školy vyladily ceny za pověřence GDPR

Školství | Červenec, srpen 2020

Příbramské školy ušetří celkem 400 000 korun ročně díky jednotnému přístupu při objednávání služeb takzvaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Školy zřizované městem Příbram uzavřely tak, jak jim to ukládal zákon, smlouvy na služby GDPR. Vzhledem ke kompetencím daným právní subjektivitou podepsaly školy smlouvy samostatně, a to s různými dodavateli.

Nyní bylo možné je buď prodloužit, nebo vypovědět. Vedení města si uvědomovalo, že školy hradí nejen vysoké, ale i rozdílné ceny za provádění této kontrolní funkce v závislosti na dodavatelích. Pověřilo proto Odbor školství, kultury a sportu spolupracovat se školami tak, aby došlo k optimalizaci nákladů. Tato kooperace vedla k tomu, že se školám podařilo buď zajistit jiného dodavatele, nebo stávající dodavatel cenu snížil. 

Celkově tak všechny školy ušetří bezmála 400 000 korun za rok. Za zmínku stojí, že se některým mateřským školám podařilo změnou dodavatele snížit měsíční platbu o 3000 korun. 

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů je účinné od 25. května 2018. V zásadě se jedná o jednotný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Jeho cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními daty a údaji. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů, tedy i škol, a nařizuje větším zpracovatelům dat zřídit nezávislou kontrolní funkci tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Hlavním úkolem pověřence je být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi společností, dozorovým orgánem a veřejností. 

Zorka Brožíková, místostarostka města

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne