Slider

Školy si vybraly mezi exkurzemi a nákupem pomůcek

Školství | Červenec, srpen 2020

Místní akční plán vzdělávání na území Příbramska počítá s podporou škol v regionu.

Některé instituce si zvolily podporu formou vzdělávacích akcí, jiné v podobě nákupu vybavení pro výuku.

 

Jedním z hlavních cílů projektu Místní akční plán vzdělávání na území Příbramska (MAP) je podpora škol a vzdělávání v regionu. Zapojené školy navrhly, zda potřebují pomoc z hlediska nákupu pomůcek pro výuku nebo podporu vzdělávacích exkurzí, školních akcí či spolupráce mezi školami z regionu. Nákup vybavení a pomůcek je naplánován, ale byl zdržen z důvodu nouzového stavu v ČR. Všechny školy budou moci využívat nové výukové pomůcky od školního roku 2020–2021. 

Podpora škol z projektu MAP v oblasti realizace vzdělávacích exkurzí, školních akcí či spolupráce byla zahájena od října 2019. Od listopadu do března bylo uspořádáno několik akcí v mateřských a základních školách. 

Žáci ze Základní školy Bratří Čapků a Základní školy Jiráskovy sadv v Příbrami navštívili vzdělávací zařízení Techak v Březnici. Cílem akce bylo rozvíjet a podněcovat zájem o odborné předměty a prohloubit znalost přírodních jevů. Mateřská škola Rybička z Příbrami naplánovala v březnu vzdělávací program věnovaný řemeslům a povoláním a Mateřská škola Jana Drdy z Příbrami uspořádala pro děti, rodiče a celý pedagogický sbor na začátku prosince workshop vážné hudby s možností vyzkoušení hudebních nástrojů. 

Děti a učitelky Mateřské školy Láz navštívily interaktivní expozici Sladovna v Písku a pořádaly také vánoční jarmark. Mateřská škola Obecnice přichystala několik výukových programů pro děti. Děti poznávaly život Krtečka a jeho kamarádů, cestovaly v čase od pravěku po středověk, seznámily se s životem zvířátek, kde bydlí a jaká je jejich potrava. Mateřská škola Podlesí zajistila pro děti výlet na ekologickou farmu Moulisových v Milínově u Nezvěstic, kde byl připraven dvoudenní program Od semínka po talíř. 

red

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne