Slider

Školy na Příbramsku využívají evropské i národní finance

Školství | Duben 2020

Podpora vzdělávání na Příbramsku probíhá mimo jiné díky tzv. Místnímu akčnímu plánu vzdělávání II.

Podpora vzdělávání na Příbramsku probíhá mimo jiné díky tzv. Místnímu akčnímu plánu vzdělávání II. Aktuálně je vybráno více než 250 projektů ve školách na Příbramsku, jež by mohly získat finanční podporu ve výši až miliardy korun.

Na zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání II (MAP II) v prosinci 2019 byla schválena aktualizace Strategického rámce MAP II. To znamená, že byl odsouhlasen zásobník projektů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním na Příbramsku. V případě zájmu mohou školy čerpat finance z dotačních programů a fondů národních i evropských a předkládat své projekty do výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy a dalšími subjekty, mj. i místními akčními skupinami. 

V současné době obsahuje strategický rámec 256 projektů v celkové výši kolem miliardy korun. Jde o rekonstrukce učeben, školních jídelen, družin, sociálních zařízení, zázemí škol, zahrad a hřišť. 

Při zmiňované aktualizaci se ukázalo, že v období 2016–2019 školy již mnoho investovaly do vylepšení své infrastruktury a vybavení. Podařilo se realizovat 30 projektů za více než 200 milionů korun. Školy (resp. jejich zřizovatelé) získaly finanční prostředky z fondů EU, z národních dotačních titulů, ale velkou měrou také z vlastních zdrojů. 

Projekt MAP II je v běhu téměř rok. Partnery města Příbram v projektu MAP II ORP Příbram tvoří Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko. Do projektu je zapojeno 62 mateřských, základních a základních uměleckých škol z Příbramska. Podrobnosti lze získat na webu mappribram.cz. 

Realizační tým MAP II

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne