Slider

S kvalitou vody na Nováku pomáhají maréna, candát, lín nebo amur

Život v Příbrami | Prosinec 2020

Nově vybudované litorální pásmo. Foto: Martin Zoubek

V kontextu kompletní proměny areálu Nový rybník se v posledních dvou letech příspěvková organizace SZM Příbram věnovala také zlepšení podmínek pro koupání. Kromě vybudování litorálního pásma nebo opravy odkalovací nádrže je velké úsilí věnováno složení obsádky ryb, která hraje významnou roli v úrovni a kvalitě vody v rybníce.

 

V roce 2019 jsme uzavřeli smlouvu s Českým rybářským svazem (Středočeský územní svaz) o užívání vodní plochy za účelem rybářského práva, kontroly a údržby vodní nádrže či obsádky ryb pro zvýšení kvality vody. Současně s tím nese rybářský svaz i veškeré náklady spojené s obsádkou ryb (pořízení, výsadba, výlov atd.). 

Vloni byla nádrž v areálu Nový rybník vypuštěna a bylo odloveno více než 10 tun ryb, druhově nespecifikované rybí obsádky. Na jaře roku 2020 došlo k vysazení nové rybí obsádky, která sestávala z druhů ryb jako maréna a candát. Cílem tohoto zarybnění bylo zvýšení kvality vody. V rámci dalšího rozvoje a udržení kvality vody byla na přelomu letošního října a listopadu vysazena další část rybí obsádky, konkrétně lín a amur. Cíl tohoto zarybnění spočíval ve snížení populace měkkýšů a redukci a omezení rozvoje makrofyt (mechů, chaluh apod.). 

Hlavním a celkovým cílem SZM Příbram je nalézt ideální složení rybí obsádky v kontextu udržení kvality vody a vnitřního prostředí rybníka. Jedná se o troufalý cíl, který by neměl být vnímán jako diktování a nařizování přírodě, aby se přizpůsobila lidstvu. Tento cíl si klademe v rámci snahy učit se od přírody a přizpůsobit se jejím zákonitostem. 

Je důležité doplnit, že celý tento proces probíhá pod odborným dohledem a kontrolou obecně prospěšné společnosti ENKI, která se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti solární a krajinné energetiky, rybničního hospodaření, hospodaření s vodou v krajině, využití přírodních i umělých mokřadů. První výsledky této těžké práce mohli plavci zaznamenat již v letošní koupací sezoně. I když si někteří stěžovali na rozbujelé rostliny ve střední části rybníka, čistota vody byla hodnocena nadprůměrně. 

Jan Slaba, SZM Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne