Slider

Rok 2020 byl na Březových Horách ve znamení oslav

Život v Příbrami | Prosinec 2020

Vizualizace možné podoby nového dětského hřiště na Březových Horách. Foto: Bonita

Březohorští bilancují letošní rok. Mezi nejvýznamnější aktivity patřily oslavy spojené se zdejším kostelem sv. Vojtěcha, ale také se Společností občanů a přátel Březových Hor. Příslibem do budoucna je příprava architektonické soutěže na rekonstrukci náměstí J. A. Alise. 

Během letošního roku se březohorská veřejnost zapojila do přípravy architektonické soutěže na rekonstrukci náměstí J. A. Alise. Proběhlo dotazníkové šetření a pocitové mapování, v září se konalo veřejné projednání. Soutěž samotnou by mělo město vyhlásit v dohledné době.

Pokročila také příprava rekonstrukce Prokopské ulice. Termín dokončení projektové dokumentace je smluvně dojednán na konec roku 2020. V říjnu byly provedeny sondy, z nichž vyplynulo, že při chystané rekonstrukci bude možné částečně využít dlažební kostky, dnes ukryté pod asfaltem. Tak se ušetří za nový materiál. (Od náměstí ke kostelu sv. Prokopa by nová silnice byla dlážděná.) Během roku 2021 by mělo být vydáno stavební povolení a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rekonstrukce samotná je plánována na rok 2022. Osadní výbor zastupují při jednáních o projektu Vladimír Srnka a Bronislav Šimek.

 

Kulaté výročí. A hned dvakrát

Jednoznačným vrcholem roku 2020 na Březových Horách byla dvě jubilea. Na začátku září se konaly oslavy 30 let Společnosti občanů a přátel Březových Hor. V druhé polovině září si pak Březohorští slavnostní bohoslužbou a bohatým kulturním programem připomněli 130. výročí vysvěcení kostela sv. Vojtěcha. O zdárný průběh těchto oslav se zasloužil přípravný tým (Robert Cieszkowski, Jan Horák, Lenka Hřídelová a Markéta Škodová) a řada podporovatelů a účinkujících. V souvislosti s oslavami také byla zahájena sbírka na zvon (kostel sv. Vojtěcha má dnes jen dva malé zvony). Číslo transparentního účtu březohorské farnosti pro tuto sbírku je 2401776351/2010. Všem dárcům patří poděkování. 

Díky Středočeskému kraji a organizátorovi integrované dopravy opět dochází ke zlepšení dopravní obslužnosti Březových Hor v rámci systému Pražské integrované dopravy. V prosinci se na autobusových linkách 393 a 395 významně zvýší počet spojů, zastavujících na Březových Horách. Za zmínku stojí též nově zaváděná linka č. 521 na trase Rožmitál–Příbram, která v určitých časech pokračuje až do Prahy (resp. pod číslem 393 z Prahy), opět se zastávkou na Březových Horách.

 

Desítka ulic bez plynu

Ne zcela příznivá je situace kolem plynofikace. Na Březových Horách je stále asi deset ulic, kam není zaveden plyn. To je v rámci souvisle zastavěných částí Příbrami smutný unikát. Bohužel ani letošní rok nepřinesl velkou naději na změnu. Určitá šance je v případě ulice Pod Struhami, ale celkový plán dokončení plynofikace se odkládá na neurčito. 

Ve druhé polovině roku město vstřícně zareagovalo na zájem o vznik nových dětských hřišť na Březových Horách. V okamžiku vzniku tohoto textu je téměř jisté vybudování dětského hřiště vedle školního hřiště. 

Již zhruba rok osadní výbor jedná s vedením města o zřízení bankomatu. Na jeho absenci si často stěžují jak místní občané, tak turisté mířící do hornického muzea. Městem oslovené banky nemají o provoz bankomatu zájem. Zařízení by však mohla provozovat soukromá společnost; město vyšlo vstříc nabídkou finanční účasti. V době psaní tohoto článku probíhala jednání s oddělením památkové péče o vhodném centrálním umístění bankomatu. Snad vše dobře dopadne a již v roce 2021 bude moci bankomat sloužit občanům.

 

Strojovna jako společenský sál

Osadní výbor také nadále usiluje o přestavbu strojovny bývalého Dolu Marie na společenský sál. Tuto akci považuje za jednu z březohorských priorit. Nového povrchu se dočkalo několik ulic za husitským sborem. V přípravě je generel kanalizace. Po jeho vzniku by se měla mj. řešit problematická situace v ulici Heyrovského a dalších. 

Další informace o dění na Březových Horách a o činnosti osadního výboru jsou k dispozici na internetové adrese brezovehory.eu a ve skupině Březové Hory na Facebooku. 

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne