Slider

Robotika v Příbrami

Krátce | Leden 2022

Setkání v příbramské obřadní síni v Zámečku-Ernestinu. Foto: Eva Švehlová

Ve dnech 15. až 17. listopadu navštívila Příbram delegace z partnerských měst Kežmarok a Hoorn. Setkání se uskutečnilo v rámci programu Erasmus+ a projektu, který nese označení Robotika hýbe světem.

Robotika byla vybrána záměrně z toho důvodu, že je jedním z nejčastěji zmiňovaných témat dnešního světa. Zapojeny jsou tři země – Česko, Slovensko a Nizozemí, z každé pak vždy město, škola (za Česko dvě školy) a neškolská instituce. Cílem je rozvoj pedagogických dovedností v oblasti robotiky, inovace výuky a zavedení moderních metod na prvním a druhém stupni ZŠ a dále v mimoškolních aktivitách organizovaných zapojenými školami (kroužky, školní družina, školní klub). Díky projektu vzniknou tři didaktické moduly obsahující metodiku, prezentace, aplikace a otázky k daným tématům.

Jako celek budou moduly tvořit manuál pro využití robotiky a budou k dispozici zapojeným školám a dalším školám partnerských regionů. Partnery projektu v Česku jsou město Příbram, Techak Březnice, ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ 28. října.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne