Slider

Radost z hudebních a tanečních setkání je těžko popsatelná

Život v Příbrami | Únor 2020

Příležitost pro shledávání mají v Příbrami také lidé se zdravotními obtížemi. Akce pořádá zdejší Svaz postižených civilizačními chorobami, jehož Komunitní centrum napřesrok oslaví 20 let svého působení.

Příbramské Komunitní centrum Svazu postižených civilizačními chorobami začalo fungovat jako první v České republice i v Příbrami, a to v roce 2001 se sídlem na I. poliklinice. Od roku 2006 působí v areálu bývalé 8. ZŠ v ulici Žežická. Od začátku ho vede Alena Kasíková, jí i jejím spolupracovnicím patří dík.

Centrum pro své členy organizuje sedmidenní ozdravné a rekondiční pobyty a pětidenní silvestrovský. Za dobu působení členové navštívili 26 míst České republiky a většinu několikrát. Pobyty kladou velký důraz na vzájemnou výměnu informací a zkušeností mezi účastníky pobytu, snižují bariéry pro postižené (informační, fyzické, psychické či mezilidské) a dávají příležitost pro poznávání krás naší republiky.

Již osm let centrum pořádá každotýdenní Tréninky paměti, o který je čím dál větší zájem. Týdně se ho zúčastní přes 30 lidí ve třech hodinových skupinách. Velkou návštěvnost a ohlas měly také přednášky s promítáním o městech, hradech a zámcích ČR. Mezi pravidelné akce patří tvoření před Velikonoci a Vánoci. Velkou oblibu má odpolední akce Hudba a tanec, a to každý čtvrtý čtvrtek v měsíci. Radost z těchto setkání se dá těžko popsat.

Více informací naleznete na webu civilky.cz/kc-pribram. V případě zájmu se můžete obrátit na e-mail kom.centrum-pribram@seznam.cz. Podporu projektu Centrum služeb a komunitní centra 2019 zajistil Úřad vlády ČR.

Martina Křtěnová
Centrum služeb SPCCH v ČR

 

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne