Slider

Proměna pěší zóny Cíl je na spadnutí

Rozvoj města | Duben 2020

Pěší zóna Cíl, v minulosti nákupní centrum, dnes nevábné prostranství.

Pěší zóna Cíl, v minulosti nákupní centrum, dnes nevábné prostranství. Změna je za dveřmi, práce na zásadní proměně prostoru začaly v polovině března.

 

Projekt rekonstrukce byl obchodníkům a majitelům nemovitostí v této lokalitě představen již na sklonku loňského roku. Stavbu vysoutěžila firma Silnice Nepomuk a v minulém týdnu proběhla schůzka majitelů objektů, vedení města, dodavatelské firmy a autora projektové dokumentace, na které zazněly konkrétní informace k samotné rekonstrukci. 

Stavba začala v polovině března a předpokládaná doba realizace je devět měsíců. Jelikož se jedná o uzavřený a špatně přístupný prostor, je nutné počítat s omezenou možností pohybu. Jak ale bylo dodavatelskou firmou přislíbeno, po celou dobu stavebních prací bude umožněn průchod k obchodům a samotný provoz jednotlivých zařízení bude omezen maximálně v jednotkách dnů, o čemž budou obchodníci vždy s předstihem informováni. 

Příbramský starosta Jan Konvalinka po schůzce uvedl: „Na schůzce, na které jsme mohli pohovořit s majiteli objektů a zástupci SVJ byly představeny postupy realizace. Prvním krokem bude výměna inženýrských sítí a následovat budou práce na výměně povrchů.“ Město opakovaně vyzývalo vlastníky nemovitostí, aby zvážili vhodnost oprav vlastních objektů, což je třeba projednat s projektantem. „Věřím, že stavba bude probíhat podle plánů, a provoz jednotlivých provozoven bude omezen na co nejkratší dobu. Zároveň je potřeba počítat s tím, že celý vnitroblok bude staveništěm a bude třeba dbát zvýšené opatrnosti,“ dodal starosta. 

Eva Švehlová, Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne