Slider

Projekt Místní akční plán vzdělávání pracuje i v době rouškové

Život v Příbrami | Prosinec 2020

Veletrh středních škol navštívily stovky studentů. Foto: MAP

Projekt Místní akční plán vzdělávání II na území Příbramska, na kterém pracuje tým složený ze zástupců města Příbram, Místní akční skupiny Brdy a Místní akční skupiny Podbrdsko, realizoval od května do konce září několik plánovaných aktivit.

 

V květnu se v Milíně konal seminář na téma „Syndrom vyhoření a motivace“ pod vedením lektorky Aleny Zborníkové. O semináře byl velký zájem a účastnili se jej pedagogové základních a mateřských škol z Příbramska. Protože byl o seminář velký zájem, uskutečnil se ještě 7. října v Obecnici. 

V letních měsících probíhala aktualizace Strategického rámce. Výsledek byl schválen na zasedání Řídícího výboru MAP 14. září. V současné době je ve Strategickém rámci 270 projektových záměrů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním, které spadají do území Příbramska. Nových projektových záměrů bylo zapsáno 14. Od poslední aktualizace tohoto dokumentu v prosinci 2019 bylo ukončeno dalších devět projektů. Celkem bylo realizováno 36 projektů za přibližně 217 milionů korun (jedná se o hotové projekty financované z vlastních zdrojů, evropských fondů či z výzev místních akčních skupin). 

V úterý 29. září se v Příbrami podařilo uspořádat akci pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče – Veletrh středních škol. Byly pozvány všechny střední školy z Příbrami a okolí a většina pozvání přijala. V rámci akce se konaly semináře pro žáky a rodiče nazvané „Adaptace žáků na nové prostřední střední školy“ a „Volba střední školy“. Po celý den byl k dispozici zástupce pedagogicko-psychologické poradny. Všechny podrobnosti o projektu Místní akční plán vzdělávání jsou průběžně uveřejňovány na webu mappribram.cz nebo na Facebooku (MAP ORP Příbram). 

Tým projektu MAP ORP Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne