Slider

Program táborů se zaměří i na šikanu nebo záškoláctví

Život v Příbrami | Červenec 2021

Projektu se účastní vždy menší skupina dětí ve věku od 7 do 14 let tak, aby byl zajištěn individuální přístup a pozornost.

I v letošním roce proběhnou tábory v rámci prevence kriminality. Děti mají v programu nejen sportovní a volnočasové hry, ale také odborné aktivity, které se soustředí na negativní jevy, jako jsou šikana, záškoláctví či závislostní chování.

Pobytový tábor v rámci programu prevence kriminality se uskuteční v Hájovně na Dědku nedaleko obce Vacíkov. V případě příměstského tábora, který se bude konat od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00, budou mít děti zázemí v prostorách ambulantního oddělení Střediska výchovné péče v Příbrami, které s městem na realizaci spolupracuje. 

Projektu se účastní vždy menší skupina dětí ve věku od 7 do 14 let tak, aby byl zajištěn individuální přístup a pozornost. Tyto tábory navazují na další projekty prevence kriminality, které jsou realizovány v rámci Městského programu prevence kriminality města Příbram. 

Letošní příměstský tábor bude financován z Programu prevence kriminality na místní úrovní poskytované Ministerstvem vnitra. V případě obou táborů počítáme, stejně jako minulý rok, s hygienickými opatřeními, která budou v souladu s platnými nařízeními. 

Lucie Máchová, manažerka prevence kriminality

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne