Slider

Prioritou jsou zimní údržba, bezpečnost a svoz odpadu

Krátce | Prosinec 2020

V případě nutných záležitostí je možné využít telefonní kontakt na dispečera 777 705 600.

Od 22. října Technické služby města Příbrami zavedly řadu protiepidemiologických opatření za účelem minimalizovat riziko přenosu nákazy onemocnění covid-19.

Přes přijatá opatření bylo k 5. listopadu v této příspěvkové organizaci přibližně 20 % zaměstnanců ve stavu nemocných (nejen s onemocněním covid-19) či v karanténě.

Příbramský starosta Jan Konvalinka uvedl: „Prioritní službou je pro město svoz všech druhů odpadů, okamžité řešení závad a nedostatků souvisejících s bezpečností obyvatel a majetku, a od 1. listopadu také podle platných zákonů zimní údržba. Právě na tyto činnosti bude brán nejvyšší zřetel, proto se může stát, že některé oblasti práce budou prozatím utlumeny.“ V této souvislosti starosta požádal občany o trpělivost. V případě nutných záležitostí je možné využít telefonní kontakt na dispečera 777 705 600.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne