Slider

Příjmy jsou stabilizované, město může bezpečně fungovat

Rozvoj města | Prosinec 2020

V návrhu rozpočtu na příští rok město počítá se stavem bankovních účtů na začátku 2021 ve výši 294 milionů korun

V návrhu rozpočtu na příští rok město počítá se stavem bankovních účtů na začátku 2021 ve výši 294 milionů korun. Jaké jsou další navrhované parametry chystaného rozpočtu pro rok 2021, který ještě musí schválit rada města v listopadu a zastupitelstvo v prosinci? 

Příští rok by příjmy města měly stagnovat na letošní úrovni okolo 860 milionů korun, oproti roku 2019 budou ovšem nižší o přibližně 80 milionů korun. V porovnání s rokem 2019 nejvíce klesly příjmy ze státního rozpočtu a to o 60 milionů korun. Návrh městského rozpočtu počítá s výpadkem příjmů o přibližně 50 milionů korun z důvodu uvažovaného zrušení superhrubé mzdy. Dále se nebude opakovat loňský mimořádný příjem za prodej podílu v příbramské teplárně ve výši téměř 40 milionů korun a také letošní neplánovaný vládní kompenzační bonus ve výši přibližně 40 milionů korun. Příjmy města jsou stabilizované, jsou dostatečné na to, aby město mohlo bezpečně fungovat, poskytovat své služby a investovat do svého majetku. 

Výdaje na provoz města by měly také stagnovat, přesněji by měly klesnout o jeden milion korun na 433 milionů korun. Čtenáře může překvapit, že nerostou hrubé mzdy tak jako v předešlých letech. Hrubé mzdy nebudou zvyšovány z důvodu zrušení superhrubé mzdy. Zrušení superhrubé mzdy ve výsledku znamená nižší zdanění mezd, každý zaměstnanec si tak měsíčně přilepší o 4–5 % i bez zvýšení hrubé mzdy.

 

Příspěvkové organizace s měsíčními výpadky příjmů

Provozní příspěvky pro městské organizace jsou z velké míry závislé na jejich vlastním hospodaření. Pokud se organizacím daří generovat vlastní příjmy lépe, potřebují od města nižší příspěvky a naopak. Tento rok byl mimořádný v tom, že přibližně šest měsíců nebylo možné pro některé organizace jako Divadlo A. Dvořáka nebo Sportovní zařízení města prodávat své služby tak, jak by bylo obvyklé. Téměř všem organizacím tento rok klesly příjmy. To je důvod, proč jsou v letošním roce očekávané příspěvky na hranici 250 milionů korun. V příštím roce očekáváme postupný návrat k normálu a tím i nižší výdaje na provozní příspěvky organizacím, konkrétně ve výši 241 milionů korun. 

Tímto se dostáváme k opravám a investicím, které město hodlá v příštím roce realizovat. Tento rok se opět nezačalo s rekonstrukcí aquaparku a nebude tomu tak ani v roce příštím. Zastupitelstvo na svém květnovém zasedání zrušilo projekt v největší variantě a odhlasovalo první etapu bez saunového světa a plavecké trojdráhy. Projektová dokumentace pro první etapu by měla být upravena na jaře a poté bude vysoutěžen zhotovitel stavby. Začít se stavbou by se mělo v roce 2022.

Investice se nezastaví

Mezi další velké investice v příštím roce patří konečně vybudování kanalizace v Lazci, kde město čerpá dotaci ve výši 12 milionů korun, dále domov seniorů v Žežické ulici v částce 35 milionů korun, opravy městských bytů v celkové hodnotě přes 30 milionů korun a rekonstrukce ulice Generála Kholla v částce přibližně 15 milionů korun. V příštím roce se začne s rozsáhlou revitalizací Čekalíkovského rybníka, čímž se obnoví další významná část Zelené páteře města. V neposlední řadě se dočkají také Březové Hory rekonstrukce Prokopské ulice, na jejíž přípravě se podíleli i zástupci Osadního výboru Březové Hory. Celkem bude v příštím roce realizováno několik desítek projektů oprav a investic městského majetku. 

Celkově se na opravy a investice v tomto roce i přes epidemiologickou nepřízeň vydá přibližně stejně jako v loňském roce. Pro příští rok návrh rozpočtu počítá s opravami a investicemi za celkem 371 milionů korun. 

A na konci roku 2021 by město mělo disponovat na bankovních účtech částkou 111 milionů korun.

 

Martin Buršík, 1. místostarosta města

 

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne