Slider

Příbramští a varšavští žáci zapracovali na svém well-beingu

Školství | Červenec - srpen 2023

Polští žáci poznali Příbram, ale vydali se také na výlet do Prahy. Foto: ZŠ Školní

Česko-polská spolupráce našich škol vznikla na základě kontaktů, které si vytvořili učitelé naší školy na zahraničních vzdělávacích kurzech pro učitele v rámci programu Erasmus+. Na podzim roku 2022 jsme přijali nabídku soukromé polské bilingvní školy Smart School na předměstí Varšavy v Zakręti spolupracovat na projektu finančně podpořeném fondem Visegrad 4 na téma well-being, tedy osobní duševní pohody a kvality života.

 

Vzhledem k tomu, že naše škola si klade za cíl všestranné a aktuální vzdělávání svých žáků pro život ve 21. století, neustálé vzdělávání pedagogů a mezinárodní spolupráce na projektech různého charakteru na všech úrovních školy jsou platnou součástí našeho výchovně-vzdělávacího programu. Byli jsme proto velmi rádi za příležitost účastnit se mezinárodního projektu cíleného na žáky 7. ročníku a jejich vyučující. 

Obsahem projektu bylo zpracování tématu well-being žáky 7. ročníku obou zapojených škol. Tento typ projektu trvá přibližně půl roku a jeho hlavní součástí jsou dvě mobility – vzájemné návštěvy obou škol. Během jeho trvání účastníci rozvíjí mnoho potřebných kompetencí a dovedností. Jde o rozvoj týmové a mezinárodní spolupráce, zlepšení komunikativních, prezentačních dovedností v mateřském i anglickém jazyce (komunikační řeč projektu), prohloubení znalostí o technikách well-beingu a jejich užití v životě skupin i jednotlivců a v neposlední řadě zvýšení kulturního povědomí o partnerské zemi.

 

Výsledkem bude blog i pro veřejnost

Výstupem projektu bude tříjazyčný blog věnovaný tématu well-being tvořený především žáky a vyučujícími zapojenými do projektu určený zejména pro ostatní žáky a učitele obou škol, ale i pro širší veřejnost a přátele obou škol přístupný na webech zúčastněných škol. 

Well-being je v současné době velmi aktuální a potřebné v celé společnosti. Procházíme složitým post-pandemickým obdobím a jsme svědky blízkého válečného konfliktu. Naše doba je rychlá a orientovaná na výkon. Zřejmě v důsledku toho všeho přibývá dospělých i dětí s psychickými problémy. Je potřeba zaměřit se na techniky, které nám pomohou žít spokojenější život. Well-being se právě tímto zabývá. 

První setkání obou škol proběhlo poslední březnový týden, kdy školáci a vyučující ZŠ Školní přivítali skupinu 12 studentů a dvou vyučujících z polské partnerské školy Smart School, Zakręt. Vážené zahraniční návštěvy se ujala stejně početná skupina příbramských sedmáků a dvou vyučujících. Ve spolupráci s vedením školy, dalšími kolegy i spolužáky přichystali pestrý program na čtyři dny. Společným jmenovatelem všech aktivit bylo téma well-being.

 

Jak předejít stresu

Mezi zajímavé činnosti patřila například beseda s psycholožkou o tom, jak se vyvarovat stresu např. uchopením různých volnočasových a relaxační aktivit. V nedalekém Junior klubu se také uskutečnila lekce jógy pro teenagery s nácvikem správného dýchání a čtením motivačních karet. Studenti se protáhli, zrelaxovali a také se pobavili při balančních pozicích ve dvojicích. 

Dopolední čas jsme trávili většinou v učebnách školy a společně zpracovávali úkoly zahrnující dílčí části well-beingu. Do programu byli zahrnutí i ostatní žáci sedmých tříd, které jsme v rámci výuky navštívili a vyzpovídali je ohledně stresu a jeho řešení pomocí ankety, kterou jsme předtím společně utvořili. 

Ve středu odpoledne jsme opět v pěkných prostorech Junior klubu uspořádali happening pro zástupce města, učitele, žáky a rodiče školy. Zde jsme se snažili představit projekt jako takový, jeho jednotlivé části, účastníky, cíle, náplň i téma. Na toto příjemné setkání jsme v projektovém týmu připravili zdravé drobné občerstvení, někteří žáci si přichystali tvořivou dílnu s malováním na obličej, někteří obsluhovali fotokoutek a jiní zase zpříjemnili společné chvíle svými hudebními skupinovými vystoupeními. Atmosféru dotvářela projekce fotografií a videí z dosud proběhlých projektových aktivit. 

Součástí každé mobility je i poznání kulturního prostředí navštěvovaného místa. Celá projektová skupina proto zavítala na zajímavá místa – Hornické muzeum Příbram, Svatou Horu a poslední den polského pobytu u nás byl věnován krásám hlavního města Prahy. V Praze jsme navštívili Národní muzeum a od Václavského náměstí jsme se prošli Starým Městem přes Karlův most na Malou Stranu, kde jsme se společně navečeřeli a naši hosté ochutnali typický český pokrm – svíčkovou. Ve večerních hodinách jsme se rozloučili, někteří i se slzami v očích. Ale útěchou nám bylo, že se brzy uvidíme v Polsku. Naše polské přátele čekala dlouhá cesta vlakem domů.

 

Naše cesta do Varšavy

V polovině května skupinka našich 12 studentů v doprovodu dvou učitelek vycestovala na návštěvu do partnerské školy Smart School, Varšava – Zakręt. Po devítihodinové cestě vlakem nás polští přátele vřele přivítali a ubytovali zčásti v rodinách, zčásti v hotelu v těsné blízkosti školy. Následující den jsme byli oficiálně přivítáni na celoškolním ranním zahájení a poté jsme si prohlédli školu. Provedli nás studenti zapojeni do našeho projektu. Každý den jsme ve škole společně pracovali na zadaných úkolech a aktivitách z oblasti well-being. Odpoledne jsme mívali volnější program v podobě procházky s úkoly zakončené táborákem, lekcí jógy v přilehlém sportovním centru nebo volnočasových aktivit s našimi polskými kamarády. 

Předposlední den návštěvy jsme strávili prohlídkou Varšavy. Na vyhlídce jsme ji viděli z ptačí perspektivy, prošli jsme se parkem Královských lázní, nově zbudovaným původním centrem a navštívili jsme také muzeum Frederyka Chopina s komentovanou prohlídkou v angličtině. 

I druhou vzájemnou návštěvu jsme si všichni společně užili, zlepšili jsme si komunikaci v angličtině, přestože si v našich mateřských jazycích rozumíme i bez ní, poznali jsme mnoho nového, naučili se další techniky well-beingu, prohloubili jsme naše přátelství a přislíbili si, že zůstaneme v kontaktu a budeme pokračovat ve spolupráci i v dalších letech. 

Nikol Eliášová, Martina Čmuchařová
ZŠ Školní

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne