Slider

Příbram začíná naplňovat nový Plán sportu

Sport | Duben 2020

Děti málo sportují, stále jsou u počítačů.

Děti málo sportují, stále jsou u počítačů. Právě tuto větu velmi často slyšíme z úst především střední a starší generace. Únorové zastupitelstvo schválilo strategický dokument Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030, který je zásadním krokem pro to, aby se příbramské děti začaly více hýbat.

Od března je na městském webu pribram.eu (nebo pod zkratkou 1url.cz/szeKx) zveřejněn Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030 (dále jen Plán sportu). Prostudovat si jej může každý. Ten, kdo sport ve městě chce posunovat kupředu, přijme za své základní teze v něm implementované a chce pomoci s jeho dalším rozvojem. Ten, koho jen zajímá, co je obsahem, ale i ten, kdo je skeptický k jeho zpracování na základě některých kritik. Každý si může udělat svůj úsudek na jeho kvalitu.

 

Vize na deset let

Nikdy v minulosti Příbram neměla zpracovanou tak důležitou vizi pro oblast sportu. Hledání řešení zlepšení situace ve sportu v Příbrami i prostřednictvím tohoto dokumentu velice kladně hodnotí i lidé, kteří pracují na změně koncepce sportu na republikové úrovni. Konstatují, že Příbram je prvním městem v republice, kde se řeší sport mimo volební období s tím, že jdeme naproti změnám, jež se v oblasti sportu teprve připravují. 

Strukturu materiálu jsme popsali v Kahanu 3/2020. Dnes představíme způsob, jakým je možné dosáhnout naplnění cílů uvedených v Plánu sportu. Jeho součástí je i návrh tzv. Akčního plánu na první dva roky. Pozorný čtenář celého dokumentu záhy zjistí, že v návrhu jsou zapracovány aktivity, jež město v letech 2020–2021 nebude moci splnit, ale také, že zde některé žádoucí naopak chybějí. Právě proto jde o návrh, s nímž lze pružně pracovat. 

Konkrétní Akční plán na období 2020/2021 vychází nejen z tohoto návrhu uvedeného v Plánu sportu, ale také jsou v něm zapracovány připomínky členů komise pro mládež, tělovýchovu a sport, rady města a zastupitelů. Jeho konečnou podobu schválilo příbramské zastupitelstvo. Tím to ale nekončí. Nastává období realizace jednotlivých aktivit a po roce bude potřeba plnění plánu vyhodnotit a na další dvouleté období aktualizovat. Tzn. některé aktivity dokončené v roce 2020 či neuskutečnitelné vyjmout, jiné naopak doplnit ze zásobníku nápadů. Jen tak je možné zajistit návaznost činností, jež povedou k dosažení vize „Příbram 2030: Kultivující město sportu“. 

Akční plán navrhuje mj. upravit městský web a aplikaci. Na toto téma již proběhla první jednání za účasti vedoucí kanceláře města, sekretáře okresního sdružení České unie sportu Příbram a členů pracovní skupiny Sport 2030. Zásadním počinem u městského webu by mělo být přidání informací o sportu, aktualizace a zpřehlednění a v rámci městské „appky“ přidání sekce Sport. Na schůzkách bylo vyřčeno mnoho návrhů, konkrétní obsah bude ještě upřesňován a jednání budou vedena s dalšími osobami a subjekty.

 

Městské plácky: na řadě je Ryneček

V návrhu Akčního plánu je také obnova městských plácků. Po renovaci sportovního plácku Na Cvičně, kterou město realizovalo ve spolupráci s občany Březových Hor na podzim roku 2019, a po opravách hřiště Žežice díky místním občanům v témže období byla v centru zahájena renovace hřiště Ryneček. Realizují ji Technické služby města Příbrami ve spolupráci s Odborem investic a rozvoje města. Zároveň je dokončována písemná podoba plánu s názvem Renovace městských plácků, která specifikuje jednotlivá hřiště, jejich využitelnost, určení pořadí renovací včetně jejich rozsahu nebo potřebnost studie či projektu. 

Zorka Brožíková, místostarostka města Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne