Slider

Příbram vybere nové zastupitele. Volby se konají 23. a 24. září

Život v Příbrami | Září 2022

V řádném termínu vypsaném prezidentem republiky se v Příbrami uskuteční volby do zastupitelstva města. Ilustrační foto: Shutterstock

Od posledních komunálních voleb uběhly téměř čtyři roky, a Příbram se tak opět připravuje na „svátek zastupitelské demokracie“. V pátek 23. a v sobotu 24. září vyberou lidé 25 zastupitelů a zastupitelek pro volební období 2022–2026. Volby se řídí ustanoveními Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zaregistrováno bylo 12 kandidátních listin

Městský úřad Příbram (jako registrační úřad) projednal podané kandidátní listiny a na začátku srpna zaregistroval v Příbrami celkem 12 politických stran, hnutí a uskupení, které se budou ucházet o přízeň voličů. Níže je vyjmenováváme v abecedním řazení (uvádíme název volební strany s drobnými typografickými odlišnostmi, např. názvy velkými písmeny zmiňujeme ve tvaru podle jazykové normy; jednotlivé volební strany jsou odděleny středníky): ANO 2011; Česká pirátská strana; ČSSD a Přátelé; Dělnická strana sociální spravedlnosti; KDU-ČSL a nezávislí kandidáti; Komunistická strana Čech a Moravy; Občanská demokratická strana; Příbram 2030 (Nestraníci); Příbramáci pro Příbram a Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty; Šance pro Příbram; Spojenci – TOP 09, Starostové a nezávislí, Politické hnutí Hlas, SOS Příbram a nezávislí kandidáti; Svoboda a přímá demokracie (SPD).  

V komunálních volbách může volit: a) státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, nebo b) státní občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. V tomto případě platí, že občan musí být přihlášen k trvalému, eventuálně k přechodnému pobytu, kdy musí jít o registrované přihlášení. Občan členského státu EU může hlasovat za podmínky, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pro volby do obecních zastupitelstev se nevydávají voličské průkazy.

 

Hlasovací lístky budou ve schránkách

Klíčovými termíny z pohledu voliče jsou 23. a 24. záříkdy se konají volby samotné (pátek – 14.00–22.00, sobota – 08.00–14.00). Důležité je však sledovat i některé další lhůty. Například do 20. září by voliči měli dostat do svých domovů hlasovací lístky. Pokud občan hlasovací lístky neobdrží, např. z důvodu neoznačení poštovní schránky jménem voliče nebo z důvodu přeplněnosti poštovní schránky, pak jsou hlasovací lístky vždy k dispozici ve volebních místnostech. 

Od úterý 20. září až do skončení hlasování, tedy 24. září do 14.00, se nesmí zveřejňovat výsledky předvolebních a volebních průzkumů. Ve dnech voleb platí pro okrskové volební komise a osoby přítomné při sčítání hlasů zákaz poskytování informací o průběhu a dílčích výsledcích voleb. Tato restrikce se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří hlasovali. 

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce podepíše zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu a zaměstnanec Českého statistického úřadu. Registrační úřad vyhlásí výsledky voleb na úřední desce registračního úřadu. Pověřený obecní úřad zároveň zajistí zveřejnění zápisu o výsledku voleb na úřední desce obce, pro kterou byl registračním úřadem. Celkové výsledky vyhlašuje Státní volební komise a uveřejňuje sdělením ve Sbírce zákonů. Průběžné výsledky voleb publikuje Český statistický úřad na oficiálním webu volby.cz. 

V Příbrami je 39 očíslovaných volebních okrsků, které se nacházejí na níže uvedených adresách. Voliči by měli věnovat pozornost materiálům v obálkách s hlasovacími lístky, z nichž se dozvědí číslo a adresu okrsku, v němž budou volit.

Přehled volebních okrsků 

1: Na Příkopech 104, Příbram I, 261 01 (Obchodní akademie a VOŠ Příbram)

2: Na Příkopech 104, Příbram I, 261 01 (Obchodní akademie a VOŠ Příbram)

3: Jiráskovy sady 273, Příbram II, 261 01 (Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273)

4: Balbínova 328, Příbram II, 261 01 (Základní škola pod Svatou Horou, Příbram)

5: Dlouhá 163, Příbram III, 261 01 (budova bývalé 2. Základní školy)

6: Dlouhá 163, Příbram III, 261 01 (budova bývalé 2. Základní školy)

7: Dlouhá 163, Příbram III, 261 01 (budova bývalé 2. Základní školy)

8: Březnická 135, Příbram III, 261 01 (Q klub AMAVET)

9: Pod Šachtami 294, Příbram IV, 261 01 (Dům dětí a mládeže Příbram)

10: Zdabořská 27, Příbram V – Zdaboř, 261 01 (hasičská zbrojnice)

11: Žežická 193, Příbram VII, 261 01 (budova bývalé 8. Základní školy)

12: Žežická 193, Příbram VII, 261 01 (budova bývalé 8. Základní školy)

13: Zavržice čp. 9, Příbram, 261 01 (hasičská zbrojnice)

14: nám. J. A. Alise 1, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 (Základní škola, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337)

15: 28. října 1, Příbram VII, 261 01 (Základní škola, Příbram VII, 28. října 1)

16: 28. října 1, Příbram VII, 261 01 (Základní škola, Příbram VII, 28. října 1)

17: Legionářů 402, Příbram VII, 261 01 (Gymnázium)

18: Legionářů 402, Příbram VII, 261 01 (Gymnázium)

19: Legionářů 402, Příbram VII, 261 01 (Gymnázium)

20: 28. října 1, Příbram VII, 261 01 (Základní škola, Příbram VII, 28. října 1)

21: 28. října 1, Příbram VII, 261 01 (Základní škola, Příbram VII, 28. října 1)

22: Bratří Čapků 279, Příbram VII, 261 01 (Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279)

23: Bratří Čapků 279, Příbram VII, 261 01 (Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279)

24: Žežická 193, Příbram VII, 261 01 (budova bývalé 8. Základní školy)

25: Žežická 193, Příbram VII, 261 01 (budova bývalé 8. Základní školy)

26: Žežická 193, Příbram VII, 261 01 (budova bývalé 8. Základní školy)

27: Žežická 193, Příbram VII, 261 01 (budova bývalé 8. Základní školy)

28: Školní 75, Příbram VIII, 261 01 (Základní škola, Příbram VIII, Školní 75)

29: Školní 75, Příbram VIII, 261 01 (Základní škola, Příbram VIII, Školní 75)

30: Bratří Čapků 279, Příbram VII, 261 01 (Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279)

31: Školní 75, Příbram VIII, 261 01 (Základní škola, Příbram VIII, Školní 75)

32: Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 (Dům pečovatelské služby)

33: Novohospodská 93, Příbram IX, 261 01 (budova 1. SčV)

34: Žežice čp. 7, Příbram, 261 01 (bývalá restaurace)

35: Brod, Příbram, 261 01 (klubovna)

36: Jerusalém čp. 42, Příbram, 261 01 (klubovna)

37: Lazec čp. 73, Příbram, 261 01 (klubovna)

38: Orlov čp. 111, Příbram, 261 01 (hasičská zbrojnice)

39: Poštovní 4, Příbram V – Zdaboř, 261 01 (budova Ministerstva zemědělství)

 

Stanislav D. Břeň
s přispěním Ivany Novotné-Kuzmové

Pokyny pro volby

- Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a stání občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. 

- Nejpozději tři dny přede dnem konání voleb budou voliči dodány hlasovací lístky. V den voleb pak může obdržet lístky i ve volební místnosti. 

- K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

- Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

- Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

 

Jak označit volební lístky?

Hlasování při komunálních volbách má svá specifika a volič dostává více možností, jak označit svůj lístek. Tím se „komunálky“ liší od jiných typů voleb. Volič může udělit takový počet hlasů, kolik je ve městě zastupitelů a zastupitelek, v Příbrami je to 25 osob. Jak můžete (ale nemusíte) při volbě postupovat? 

- Pokud nepreferujete konkrétní osobnosti z různých politických stran, hnutí či uskupení (dále jen „strana“), můžete volit takzvaně stranicky. Jednoduše křížkem označíte pouze jednu stranu a vašich „25 hlasů“ připadne 25 lidem na daném hlasovacím lístku. 

- Jestliže vám někteří lidé z konkrétní strany takříkajíc nesedí, můžete přidělit křížky pouze jednotlivým osobám v rámci dané strany. Není třeba tak křížkovat celou stranu, pouze vámi preferované uchazeče a uchazečky o post zastupitele. Pokud neudělíte všech 25 křížků, vaše udělené hlasy platí, ale zbylé se nepočítají. 

- V komunálních volbách můžete volit osobnosti napříč všemi stranami. Pouze je třeba dobře počítat a nepřekročit číslo 25. Označíte-li méně kandidátů, zbylé hlasy se nezapočítají, označené však platí. Označíte-li více kandidátů, je vaše volba neplatná jako celek. Výběr kandidujících by totiž nebyl jednoznačný a při sčítání hlasů si okresní volební komise nemůže vybírat, koho by započetla a koho nikoliv. 

- Jako volič si můžete zvolit kombinaci osobností a volební strany. Tedy třeba pět kandidátů z různých volebních stran zaškrtnete a potom udělíte křížek pro vaši upřednostňovanou stranu. Pět osobností získá váš hlas, dalších 20 hlasů bude připočteno straně, kterou označujete jako celek. 

- Pozor: Budete-li vybírat z více stranvždy dobře počítejte. Příbram má 25 zastupitelů a vy tedy můžete udělit maximálně 25 křížků. Také nelze křížkovat dvě strany, protože součet hlasů by určitě překročil číslo 25. Stejně důležité je, abyste vybrané osobnosti nebo hlasovací lístky označili křížkem. Neplatí kroužkování, „fajfkování“ ani podtrhávání.

 

Graficky přehledný manuál pro možné způsoby úpravy hlasovacího lístku najdete na webu města pribram.eu nebo pod přímou zkratkou 1url.cz/frH6P.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne