Slider

Příbram sportem žije, úroveň sportovišť to ale ne vždy dokazuje

Názory | Duben 2024

Publikujeme odpovědi klubů, které na otázku zareagovaly, a to v alfabetickém pořadí od A k Z.

V rubrice Hlavní téma tohoto Kahanu se věnujeme sportu. V této souvislosti jsme se obrátili také na kluby v příbramském zastupitelstvu a položili jsme jim následující otázku: Jak vnímáte příbramskou nabídku sportovních aktivit i sportovišť pro osoby různého věku, výkonnosti i sportovního zaměření? Publikujeme odpovědi klubů, které na otázku zareagovaly, a to v alfabetickém pořadí od A k Z.

 

ANO 2011

Sport hraje v moderní společnosti klíčovou roli nejen v udržování fyzické kondice, ale také ve formování zdravého životního stylu a posilování sociálních vazeb. Město Příbram se již dlouhodobě angažuje v podpoře sportu a aktivního životního stylu svých občanů. Tato podpora zahrnuje širokou škálu projektů a aktivit, které umožňují lidem všech věkových kategorií zapojit se do různorodých sportovních činností. 

Jedním z klíčových prvků podpory sportu v Příbrami je zlepšující se infrastruktura. Město postupně investuje do modernizace a údržby sportovišť, aby byla zajištěna bezpečná a komfortně dosažitelná místa pro sportovní vyžití. Například nedávná kompletní rekonstrukce hřiště na Cihelně nebo stále se rozšiřující nabídka sportovních aktivit v areálu Nový rybník, jsou pro snahu města o rozvoj sportu signifikantní. 

Dalším důležitým prvkem důrazu kladeného na sport je podpora sportovních klubů a organizací. Město poskytuje finanční dotace a granty pro provoz a rozvoj sportovních klubů ve městě, přičemž jednoznačnou prioritou je práce s mládeží. Tato finanční podpora dává klubům možnost fungovat, organizovat soutěže nebo akce pro veřejnost. 

Kromě toho se město aktivně zapojuje do organizace sportovních akcí a programů pro občany, a to buď v roli pořadatele, nebo jako spoluorganizátor. Každoročně se konají různé sportovní akce, jako jsou městské běhy, turnaje ve sportovních halách či outdoorové akce ve volné přírodě. 

Důležitou součástí podpory sportu v Příbrami je také vzdělávání a osvěta. Město spolupracuje se školami a sportovními kluby na organizaci programů. Za nesmírně úspěšný lze označit projekt Trenéři do škol, který běží již několikátým rokem a je obecně velmi kladně hodnocen. 

V oblasti sportu nás čekají další velké, zejména investiční výzvy. Je před námi rekonstrukce bazénu a také budování atletického oválu. Dále budeme pracovat i na rozvoji drobnější sportovní infrastruktury, kterou jsou „plácky“ různě rozeseté po městě. Prostřednictvím dotací budeme i nadále podporovat sportovní kluby a další aktivity vedoucí k podpoře zapojení mládeže do sportu. Zabýváme se i myšlenkou podpory různých sportovních akademií zaměřených na celostní rozvoj mladých lidí.

 

Občanská demokratická strana (ODS)

Příbram má spoustu vynikajících sportovců napříč mnoha sporty, a to i přesto, že máme neutěšenou sportovní infrastrukturu. Svou tradici tu mají fotbal, hokej, volejbal a samozřejmě Sokol, který pro své cvičence napříč věkovými kategoriemi poskytuje hodnotné tělovýchovné vyžití. 

Kopanou u nás zastupují dva kluby. FK Příbram posledních pár let sice trochu stagnuje, ale věřme, že se opět nadechne a do nejvyšších soutěží se vrátí jak A-mužstvo, tak mládežnické celky. Druhý fotbalový klub SK Spartak dnes především vychovává spoustu mladých fotbalistů. Působí v městském areálu, který je na vysoké úrovni. 

Dobrou sportovní infrastrukturu v podobě dvou ledových ploch i kvalitního zázemí má HC Příbram. Kromě dobrých výsledků A-týmu žen a druholigových mužů i zde trenéři vychovávají mladé hokejisty. 

Volejbal zastupuje extraligový VK Trox Příbram a ženský TJ Baník Příbram. Jako divácky velmi oblíbený sport by si zasloužil lepší sportovní halu. Ta stávající svými parametry i technickým vybavením neodpovídá domácím i mezinárodním pravidlům. Všechny mládežnické celky jsou i přesto účastníky nejvyšších soutěží a pravidelně získávají i cenné kovy. Jednu nebo i dvě tréninkové haly navíc by volejbalisté využili, stejně jako další sporty.

Svůj vlastní příběh prožívá bazén. Příbram je totiž plavecké město. A to nejen plaveckým klubem s jeho úspěchy, ale i kondičními plavci, kterých máme opravdu hodně. Nový bazén místo toho starého z roku 1977 si plavci určitě zaslouží. 

Samozřejmě že by se slušelo vyjmenovat i ostatní kluby a sporty, které působí v našem městě, jako jsou aerobic, atletika, americký fotbal, házená, běžci, box, bruslaři, florbal, judo, cyklistika, softball, tanec, tenisti, triatlonisti či ultimate frisbee. Je jich opravdu hodně a všechny tyto kluby vychovávají spousty mladých sportovců. Ale při srovnání s obdobnými městy má přesto Příbram podle Sportovního benchmarkingu obcí a měst, který si radnice nechala zpracovat za období 2022/23, nízké procento členů sportovních organizací v přepočtu na obyvatele. Naopak roste počet sportovních akcí s aktivním zapojením veřejnosti, které se s podporou města konaly na jeho území v roce 2022. Zde Příbram ve srovnání s dalšími městy dosáhla velmi dobrých hodnot. 

Zároveň je třeba uvést, že se v Příbrami konaly i další sportovní akce, které nepořádalo město, a tudíž nebyly zahrnuty v měření. Zájem veřejnosti o sportovní aktivity tedy je, a proto je potřeba i nadále finančně podporovat místní kluby napříč všemi sporty. A zároveň modernizovat a budovat sportovní vybavení města. Posledním výsledkem těchto aktivit radnice je právě ukončené výběrové řízení na projektanta atletického stadionu. 

 

Příbram 2030

V Příbrami pulsuje živá sportovní komunita, kde každý najde své místo bez ohledu na věk. Město oplývá širokým spektrem sportovních klubů, které překypují aktivitami pro mladé naděje i zkušené veterány. Příbramské sportovní scéně nechybí odhodlání, talent ani vášeň. Kluby se rozrůstají, přivítají každého nového člena s otevřenou náručí a snahou posunout sportovní hranice dále. I přes tuto aktivitu a pozitivní energii se sportovní duch města potýká s kritickým nedostatkem – chybějící infrastrukturou. 

Příbram se sice může pyšnit množstvím sportovních talentů a nadšenců, ale paradoxně se musí vyrovnávat s akutním nedostatkem základních sportovních zařízení. Velká víceúčelová sportovní hala a atletický stadion zůstávají na seznamu dlouhodobě nevyřešených přání. Tato situace je pro město nejen ostudou, ale především velkou překážkou v rozvoji sportovního ducha a nabídky klubů. Tento stav přetrvává už desítky let, politici o tom hodně namluví, ale sportoviště pořád nestojí. 

Nedostatečná podpora ze strany města se neomezuje pouze na klíčové sportoviště. Školní sportovní kroužky, které by mohly být semeništěm budoucích šampionů, se také potýkají s nedostatkem pozornosti a financí. Přestože školy dosahují na republikové úrovni významných úspěchů a městu dělají velkou reklamu, městská podpora pro jejich sportovní mimoškolní aktivity je nulová. To je o to více překvapující, vzhledem k popularitě těchto sportovních aktivit mezi školními dětmi. V těchto kroužcích se vytváří pozitivní vztah ke sportu, a to je základ. 

Takže ano, možná nám chybí pár sportovních areálů, ale zase hodně finančně podporujeme oddíly. Aktivní školy také fungují, když podporujeme kluby, podpořme i sportující školy, jako je to běžné jinde ve světě.

 

Spojenci – TOP 09, Starostové a nezávislí, Politické hnutí Hlas, SOS Příbram a nezávislí kandidáti

Příbram je na tom se sportem docela dobře. Zájemci si mohou vybrat ze široké škály sportů, z nichž většina se hraje i soutěžním způsobem. Máme u nás jeden z nejstarších českých sportovních klubů – Spartak Příbram, založený již v roce 1894. Donedávna se u nás hrála nejvyšší fotbalová soutěž a dlouhodobě se na vynikající úrovni hraje extraliga volejbalu. Na dobré úrovni jsou i jiné, zejména „menší“ sporty.

Za slušnou považujeme i dotační podporu sportu ze strany města. Zde bohužel neexistují objektivní kritéria spravedlnosti, a vždy bude mít své místo „politika“. Kdysi měl nespravedlivě privilegované místo fotbalový klub sídlící u Litavky (často měnící své jméno), ale již řadu let je i zde situace docela vyvážená.

Vrcholový sport je výkladní skříní města. Nicméně vrcholový sport je zároveň o byznysu (a leckdy spíše o špíně) a není moc o zdraví. Ke zdraví přispívá hlavně rekreační sport, zejména je-li provozován pravidelně. I zde si myslím vede Příbram docela dobře. Kdo si chce protáhnout tělo a zpevnit svaly, tak má k dispozici řadu veřejných sportovišť. Nicméně zmíním i jednu nepovedenou záležitost, a to je hřiště Cvična na Březových Horách, kde město nedostálo svým slibům.

Již řadu let se v Příbrami mluví o nutné rekonstrukci krytého plaveckého bazénu. Nesprávný přístup vedení radnice nás dovedl k tomu, že se mluví, ale nestaví. Možná že poté, co koalice začala naslouchat opozici a našel se celkem přijatelný směr další cesty, se situace změní. Nová plavecká hala by měla vzniknout na místě současného nekrytého bazénu. Považujeme za jisté, že to bude stát mnohem více peněz, než si nyní radnice představuje. Navíc je nutné již nyní reálně uvažovat o tom, jak se využije současná hala bazénu. Zaznívají obavy, že její stavební konstrukce nejsou v dobrém stavu. Ale to je věc vedení města, aby si zjistilo pravý stav věci. Bude-li hala i nadále využitelná, bylo by skvělé ji mít k dalšímu rozvoji sportu. Mohla by v ní vzniknout druhá hala na míčové sporty, mohl by vzniknout prostor pro badmintonové kurty.

 

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Příbram má spoustu možností pro sportovní vyžití, ale i tak si troufáme tvrdit, že není dostatečné pro uspokojení všech. Když to vezmeme od těch nejmenších, ti mají od jara do podzimu možnost navštěvovat různá venkovní hřiště, od těch větších jako areál Nový rybník, Čekalíkovský rybník, Fialák, lesopark Litavka, až po ta menší hřiště ve vnitroblocích na sídlištích. Různé kluby či sportovní zařízení v Příbrami navštěvují děti od raného věku až do dospělosti, od Sokolíku po rozmanité taneční skupiny, gymnastiku, aerobik, stolní tenis, florbal či bojové sporty. A nelze zapomenout plavání a s ním neustále omílaná otázka, kdy bude nový bazén. Z vlastních zkušeností víme, že do některých klubů je doslova tlačenice, a nemáte ani šanci tam své dítě umístit. Jedná se zejména o atletiku a gymnastiku. Je neustále plno a další rok mají přednost děti, které tam již docházely. V mnoha případech hraje roli i cena těchto sportovních kroužků. Jsou rodiny, které na financování takových aktivit pro děti stěží najdou peníze. 

Mezi žádané sporty v Příbrami patří fotbal a hokej. Ve fotbale se můžeme pyšnit dvěma kluby. Na zimním stadionu je zase hokejový klub a krasobruslení. Máme také dva tenisové kluby, kde lze hrát tenis závodně či jen tak pro zábavu. 

Na bojové sporty v Příbrami také není zapomenuto, lze si vybrat boxerský klub, MMA, krav maga, Kapap, judo a jiné, kde si na své přijdou i dospělí. Ti mohou dále využívat různá sportovní zařízení pro posilování, aerobic, kondiční cvičení a jiné. 

Nesmíme opomenout plavání. Bazén přestává kapacitně dostačovat. Pokud přijde v pozdně odpoledních hodinách běžný občan, který si chce zaplavat a „zablbnout“ ve vodě, prohřát tělo v páře a promasírovat kosti ve vířivce, nemá téměř šanci, vyčleněny jsou v lepším případě dvě, v horším jen jedna dráha. Lze využívat i sportovní plochu pod Svatou Horu, kde si můžeme zahrát tenis, basketbal, nohejbal či házenou. K dispozici je i běžecký okruh. Senioři se můžou zapojit do sportovních aktivit, jako jsou procházky s různými skupinami či přímo do programu Fit senior, v němž jsou aktivity přizpůsobené věku a zdraví jedince. Dále je v Příbrami několik míst, která by stála za renovaci, případně se již na obnově pracuje, např. areál za ZŠ Školní. 

Zkrátka kdo chce, čas i místo na sport si najde. Jak se říká: kdo chce, hledá cesty, kdo nechce, hledá výmluvy.

 

Šance pro Příbram

Téma sportování, sportovců či pohybu obecně je nám blízké. Nejde tu však jen o samotný sport, ale o jeho přesah do života člověka. Ten je obrovský. Od prokazatelných zdravotních benefitů přes radost z pohybu či úspěchu až po utváření osobnosti a hodnot. 

Přístup ke sportu je různý. Někomu sport nic neříká, někdo sport bere jako nedílnou součást svého života, jiný ho provozuje na vrcholové úrovni. A každý sport většinou potřebuje svoje prostředí, sportoviště. Je tedy jasné, že jsou rozdílné požadavky jednotlivých sportů a sportovců, a tedy není jednoduché vše poskládat dohromady. Je však potřeba se o to dlouhodobě snažit. 

Dostáváme se tedy k první odpovědi na otázku – nabídce sportovišť. Z našeho pohledu jsou tu dva typy sportovišť – ta pro širokou veřejnost a ta pro sportovní kluby, resp. organizované sportovce, oba typy pak v provedení venkovním a vnitřním (tělocvičny, haly). Nabídka sportovišť pro širokou veřejnost je relativně dobrá, některá místa však bude třeba brzy opravit, protože jsou již za hranicí své životnosti. Do okruhu těchto sportovišť zahrnujeme veřejně přístupná hřiště, workoutové sestavy, ale i areál Nový rybník a přilehlé okolí. Co nám dramaticky chybí, je nedostatečná infrastruktura pro cyklistiku, která je kombinací sportovní aktivity s ekologickým způsobem dopravy. 

Co dohánět, je v nabídce sportovišť pro organizované sportovce, kde je situace dlouhodobě neřešená. Zavzpomínejte, jak dlouho nám vedení města slibuje nový atletický stadion (který nemá být určen jen atletům), jak dlouho nám slibuje opravený bazén či novou sportovní halu. O nutnosti opravy zimního stadionu nemluvě. Stejně tak o absenci nových tělocvičen u škol. Všechny okolní obce, mnohdy i výrazně menší, dokázaly v tomto směru ujít kus cesty, Příbram nikoliv. 

Tolik k „hardwaru“, teď k tomu důležitějšímu – sportovcům samotným. Sport, to je nadšení, systematičnost, pokora, disciplína. To je cesta, která nikdy nekončí. Sport se přenáší z generace na generaci, je to hodnota, které si musíme vážit a rozvíjet ji. Aby se tak stalo, je třeba nadšenců, těch, kteří ostatním ukážou cestu, zorganizují je, pomohou jim s prvními sportovními krůčky. Jsou to rodiče, trenéři, kamarádi. To je ten klíčový prvek sportu, který nelze ničím nahradit. To jsou ty sportovní vzory, za kterými kráčejí celé generace. Těmto lidem je třeba vytvářet nejlepší možné podmínky, vážit si jich a děkovat jim. 

Naštěstí jich je v Příbrami zatím dost, a proto je nabídka aktivit pestrá a dostatečná, a to pro všechny věkové kategorie a většinu sportů. Trošku frustrující může být fakt, že vlivem absence výše zmiňovaných sportovišť odchází nutně řada úspěšných sportovců jinam. Pokud dokážeme vyřešit generační předávání a město Příbram bude nikoliv jen slibovat, ale skutečně vytvářet lepší podmínky, vidíme to se sportem v Příbrami dobře. 

Na závěr jedna výzva – všude okolo sebe slyšíme, že nová generace zná jen sezení u mobilu. Ale není to úplně otázka nastupující generace, nýbrž rodičů. Otestujte si jednu věc – rozběhněte se a proběhněte okolo dítěte, třeba někde na chodníku či na Nováku, téměř každé dítě se rozeběhne také a poběží chvíli s vámi. Pohyb je totiž naprosto přirozenou potřebou každého z nás, pouze na to někdy přes samou lenost zapomínáme. Začněte u sebe a rozběhněte se a buďte vzorem pro své děti.

Rubriku zpracoval:
Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne