Slider

Příbram shání kronikáře nebo kronikářku

Krátce | Červen 2022

Nechtěli byste psát kroniku města?

Město Příbram hledá nového kolegu nebo kolegyni pro vedení kroniky města od roku 2023.

Cílem je plynulé navázání na práci současné kronikářky, která ukončí svoji činnost na konci roku 2022. Mezi hlavní požadavky patří výborná znalost českého jazyka, stylistická zdatnost, dobrá znalost historie, místních poměrů i dobrý kulturní přehled a výhodou je zkušenost s publikační činností.

Kronikář spolupracuje se základními uměleckými školami zřizovanými městem, které zajišťují výtvarné provedení kroniky, a je povinen průběžně a pravidelně seznamovat s výsledky své práce Kulturní, letopiseckou a památkovou komisi. Rovněž je vázán termínem, který pevně stanoví předání konečné verze kroniky za předcházející rok. Kronikář zpracovává návrh zápisu do kroniky a návrh seznamu příloh. O obsahu kroniky, respektive o definitivní verzi zápisu, rozhoduje, v souladu se zákonem, rada města. Pracovní poměr probíhá na základě dohody o pracovní činnosti.

Uchazeči mohou posílat nabídky Zuzaně Kučerové, vedoucí Odboru komunikace a cestovního ruchu (zuzana.kucerova@pribram.eu).

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne