Slider

Příbram konzultuje s dodavateli

Krátce | Červenec, srpen 2020

S ohledem na opakující se charakter stavebních prací na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací přistoupila Příbram k zavedení takzvaného Dynamického nákupního systému (DNS).

V této souvislosti se 17. června konaly předběžné tržní konzultace.

DNS je moderní, plně elektronický způsob zadávání veřejných zakázek, který zadavateli umožňuje operativně pořizovat běžné, obecně dostupné zboží, služby, popř. stavební práce.

Jedná se o otevřenou formu řízení, ke kterému se mohou průběžně přidávat další účastníci. Příbram jako veřejný zadavatel nyní přistupuje k zavedení DNS na zajištění stavebních prací spočívajících ve výstavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací města.

Příbramský starosta vysvětlil: „Snažíme se o inovativní a transparentní přístup v zadávání veřejných zakázek. V letošním roce jsme uspořádali setkání Meet the buyer, při kterém jsme představili plánované investiční akce letošního roku. I nadále činíme kroky v duchu idey odpovědného zadávání. Zavedení DNS je dalším dílkem ke zvýšení efektivity zadávání zakázek a zjednodušení administrativních úkonů pro dodavatele.“

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne