Slider

Příbram chce letos vysoutěžit investice a opravy za stamiliony korun

Rozvoj města | Únor 2024

Rekonstrukce by se letos mělo dočkat i bývalé ředitelství Rudných dolů, v první fázi půjde o opravu krovu a střešní krytiny. Foto: Stanislav D. Břeň

Město Příbram chce v letošním roce tendrovat zakázky na stavební práce v předpokládané hodnotě stovek milionů korun. Vyplývá to z prezentace Meet the buyer, která se konala před koncem loňského roku. Toto už tradiční setkání slouží pro prezentaci záměrů firmám, jež by mohly zakázky potenciálně realizovat.

 Na Meet the buyer (Seznam se s kupujícím) město prezentovalo především projekty z kategorie stavebních prací. Cílem setkání je seznámit firmy před začátkem sezony s tím, co Příbram zamýšlí realizovat. Kompletní přehled prezentovaných zakázek obsahuje tabulka, která je součástí tohoto materiálu (je třeba upozornit, že jde o nezávazný plán, který se v průběhu roku upravuje). Na následujících řádcích se ve větším detailu zaměříme na největší projekty z hlediska hodnoty.  

 

Zásadní investice do ČOV

Klíčovou zakázku letošního roku představuje výběr zhotovitele a zahájení stavby týkající se zkapacitnění čistírny odpadních vod (ČOV). Hlavní položka je to nejen z pohledu hodnoty investice (125 000 000 korun bez DPH v první fázi, očekává se nutnost další modernizace v řádu dalších stovek milionů korun), ale také z hlediska rozvoje města. Vlivem nedostatečné kapacity ČOV v některých jejích parametrech nelze v posledních letech připojit na kanalizační soustavu žádný nový objekt. To podvazuje rozvoj rezidentní i firemní výstavby, protože u všech projektů, které neměly z minulosti rezervovánu kapacitu na ČOV, je třeba odvod splašků řešit alternativní, a většinou nákladnější cestou.

Výsledky výběrového řízení na modernizaci budou známy zřejmě na podzim, samotná realizace začne následně a potrvá do příštího roku. Tato investice je zajímavá také v širším kontextu, který souvisí se správou vodohospodářské infrastruktury (VHI). Po dvou desetiletích, kdy se město spoléhalo na soukromou firmu, která měla VHI na starosti, se zastupitelé na konci loňského roku – poměrně překvapivě – rozhodli, že zruší běžící koncesní řízení na nového dodavatele a že si Příbram bude vodu takříkajíc provozovat sama. Tento krok vnáší do celé problematiky novou dynamiku. VHI jsme se v minulosti věnovali několikrát – podrobnosti jsou např. v Kahanu 11/2019, 2/2020, 5/2022, 11/2023, 12/2023.

 

Odkanalizování Kozičína

I další velká položka na seznamu veřejných zakázek, které chce město letos vysoutěžit, souvisí s vodohospodářským majetkem. Jde o odkanalizování osady Kozičín v předpokládané hodnotě 74 000 000 korun bez DPH. Akce navazuje na v minulosti již realizovaný projekt odkanalizování Lazce a zahrnuje vybudování nové splaškové kanalizace, vodovodní sítě, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Zatím se podařilo získat většinu souhlasných stanovisek. V lednu 2024 měla být podána žádost o stavební povolení a byly zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení. Stavět by se mělo začít ve druhém kvartálu letošního roku a práce budou pokračovat až do roku 2026.

 

Nová ulice Jana Drdy

Kompletní rekonstrukce ul. Jana Drdy je další velkou investicí, na kterou se Příbram chystá. Předpokládaná hodnota činí 46 000 000 korun bez DPH a v rámci projektu má dojít k výměně vodohospodářských sítí, opravě komunikací a chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení, vybudování parkovacích míst (celkem jich má být přes sto) a polozapuštěných kontejnerů na odpad. Povolovací řízení je ukončeno a očekává se vyhlášení výběrového řízení, stavba by pak měla začít ve druhém kvartálu tohoto roku.

 

Na Leštině – II. etapa

Práce se vrátí také do lokality Na Leštině. Tam už od loňska veřejnosti slouží nový prostor, kdy byla rekonstruována část ulice Balbínova, autobusové zastávky a zálivy a přilehlý sad. V lednu byly kolaudovány chodníky. Druhá etapa za přibližně 41 000 000 korun bez DPH předpokládá výměnu komunikace, chodníků a vodohospodářských sítí. Soutěž by měla být vypsána na třetí kvartál, výstavba pak začala od jara 2025.

 

Nový vodojem v Orlově

Další významný projekt se bude týkat posílení VHI, konkrétně jde o demolici stávajícího a výstavbu nového vodojemu v Orlově za odhadových 19 000 000 korun bez DPH. Cílem je zkapacitnit tento vodohospodářský provoz. Výběrové řízení bude vypsáno ve druhém čtvrtletí tohoto roku, práce by měly začít ve třetím kvartálu a potrvají do příštího roku.

 

Oprava střechy ředitelství Rudných dolů

Významnou a památkově chráněnou budovou v centru města, kde sídlí městská policie nebo se nachází zasedací místnost pro jednání zastupitelstva, je objekt bývalého ředitelství Rudných dolů na adrese nám. T. G. Masaryka 121. Budova je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, zároveň však vzhledem ke svému umístění poskytuje velký potenciál pro další využití. Letos by mělo dojít k opravě krovu a střešní krytiny za odhadovaných 13 000 000 korun bez DPH. Výběrové řízení bude vyhlášeno v prvním čtvrtletí, práce by měly začít ve čtvrtletí následujícím.

 

Komunikace v Lazci

Na letošek je připravena také rekonstrukce komunikací Do Polí a K Jamkám, které se nacházejí v Lazci. Byla podána žádost o stavební povolení na rekonstrukci ulice K Jamkám. Rekonstrukce by měla být zahájena na podzim tohoto roku nebo na jaře příštího roku. Z důvodu nesouhlasného stanoviska majitele soukromého pozemku nemůže být realizována rekonstrukce ulice Do Polí v původně plánovaném rozsahu. Investice by měla dosáhnout 6 000 000 korun bez DPH.

 

Nový most na Rynečku

Významnou letošní investicí, resp. opravou bude dlouho připravovaná rekonstrukce mostu na Rynečku v Březnické ulici. Jde o projekt z „balíku“ rekonstrukcí mostů a lávek, které probíhají v posledních letech a které si vyžádaly už desítky milionů korun. Most na Rynečku není v dobrém stavu a byl už před nějakou dobou osazen balisety, aby se snížilo jeho zatížení. Demolice a výstavba nového mostního tělesa se měly původně uskutečnit až v příštím roce, ale vzhledem k tomu, že firma ČEZ Distribuce bude současně realizovat přeložku elektrického vedení, lze očekávat výstavbu už letos. Nový most by měl stát přibližně 10 300 000 korun bez DPH.

 

 

Výběrová řízení, která by měla být vyhlášena v tomto roce:

 

Název akce

Stručný popis

Předpokládaná hodnota
(Kč bez DPH)

Kvartál vyhlášení VZ

Kvartál zahájení realizace

 

Rekonstrukce WC
a šaten malé scény
v Kulturním domě

rekonstrukce WC a šaten
malé scény KD Příbram

5 000 000 Kč

I.

III.

Oprava krovu a střešní
krytiny – Příbram
I/121

oprava krovu a střešní
krytiny Pb I/121 (objekt
bývalých Rudných dolů)

13 000 000 Kč

I.

II.

Pódium v Lesním
divadle Skalka

dřevěné pódium v Lesním
divadle Skalka

500 000 Kč

I.

II.

Polozapuštěné kontejnery na odpad

zemní a stavební práce
pro osazení kontejnerů

2 600 000 Kč

I.

II.

Modernizace veřejného osvětlení 
- etapa IV. B

výměna svítidel veřejného
osvětlení (úsporná LED)

6 000 000 Kč

I.

III.

Revitalizace Jiráskových sadů
– I. etapa

oprava chodníku, výměna
vodohospodářských sítí
(prostranství
před Kooh-I-Noorem)

2 500 000 Kč

I.

III.

Rekonstrukce ul.
Na Leštině – II. etapa

oprava komunikace,
chodníků, výměna
vodohospodářských sítí

40 700 000 Kč

III.

I. 2025

Rekonstrukce ulice
Jana Drdy, Příbram

výměna vodohospodářských
sítí, opravy komunikací,
chodníků, VO, vybudování
parkovacích míst,
polozapuštěné kontejnery
na TKO

46 000 000 Kč

I.

II.

Lávka Q-klub

rekonstrukce lávky přes
Příbramský potok
(u Q-klubu)

5 000 000 Kč

I.

II.

Malá vodní nádrž
Lazec

rekonstrukce – malé vodní
nádrže v Lazci

2 000 000 Kč

I.*

II.

Kozičín
– odkanalizování obce

nová splašková kanalizace,
vodovodní síť, dešťová
kanalizace, veřejné
osvětlení

74 000 000 Kč

I.

II.

ZUŠ Antonína Dvořáka
– oprava střech

oprava střech

3 200 000 Kč

I.–II.

III.

ZŠ Jiráskovy sady
– výměna oken

výměna dřevěných oken
– strana ke hřbitovu

5 200 000 Kč

I.–II.

III.

ZŠ Jiráskovy sady
– oprava WC

oprava WC – rozvody,
obklady, dlažby,
ZTI – postupně

3 200 000 Kč

I.–II.

III.

MŠ Speciální – oprava
elektrorozvodů

výměna elektrorozvodů
a výměna osvětlení

1 600 000 Kč

I.–II.

III.

MŠ Kličkova vila
– úpravy kuchyně

úpravy kuchyně – rozvody,
obklady, dlažby,
vzduchotechnika, 
vybavení

1 600 000 Kč

I.–II.

III.

MŠ J. Drdy
– oprava WC a šaten

oprava WC a šaten
pro učitelky

1 000 000 Kč

I.–II.

III.

Dětské skupiny
– výměna výtahů

výměna dvou výtahů
na potraviny

1 600 000 Kč

I.–II.

III.

ZŠ 28. října
– výměna osvětlení

výměna osvětlení v objektu
ZŠ 28. října

1 600 000 Kč

I.–II.

III.

ZŠ Školní
– výměna osvětlení

výměna osvětlení v objektu
ZŠ Školní

2 400 000 Kč

I.–II.

III.

Výměna stoupaček
Příbram III/143

výměna stoupaček v celém
objektu

3 000 000 Kč

I.

III.

Rekonstrukce ulice
Pahorková

nový asfaltový povrch

1 500 000 Kč

I.

II.

Rekonstrukce páteřní
komunikace Žežice

nový asfaltový povrch

2 000 000 Kč

I.

II.

Rekonstrukce ulice
Heyrovského

přeložení a vyrovnání
povrchu (dlažební kostky)

2 000 000 Kč

I.

II.

Rekonstrukce ulice
Barrandovská

nový asfaltový povrch

1 500 000 Kč

I.

II.

Dětské dopravní hřiště

nový asfaltový povrch

4 000 000 Kč

I.

II.

Autobusové zastávky
– přístřešky 7×

nové autobusové zastávky,
přístřešky

3 000 000 Kč

I.

II.

Rekonstrukce ulice
K dolu Anna

nový asfaltový povrch

7 000 000 Kč

I.

II.

Rekonstrukce světelné
křižovatky Penny ×
Seifertova

kompletní rekonstrukce
světelné křižovatky

4 500 000 Kč

I.

II.

Oprava budovy pro
rozšíření hasičské
expozice

oprava části budovy,
Příbram VI/82 (Důl Marie)

700 000 Kč

II.

III.

Čistírna odpadních
vod Příbram
– zkapacitnění

zvýšení kapacity ČOV
Příbram

125 000 000 Kč

II.

III.

Lazec – rekonstrukce
komunikací

rekonstrukce komunikací
Do Polí a K Jamkám

6 000 000 Kč

II.

III.

Vodojem Orlov

Demolice starého
a výstavba nového
vodojemu v Orlově
za účelem zkapacitnění

19 000 000 Kč

II.

III.

Úprava sociálního
zařízení Příbram IV/5
ubytovna

úprava sociálek v 1. p.
na bezbariérové

1 000 000 Kč

II.

III.

Oprava střechy
Příbram I/98

výměna staré střešní
krytiny, klempířských prvků

1 500 000 Kč

II.

III.

EPS a gener. klíč
Příbram VII/494

instalace EPS, výměna
zámků u bytů a NP

1 200 000 Kč

II.

III.

EPS a gener. klíč
Příbram VIII/100–102

instalace EPS, výměna
zámků u bytů a NP

3 000 000 Kč

II.

III.

Výměna výtahu
Příbram VII/494

výměna osob. výtahu
za výtah evakuační

1 360 000 Kč

II.

III.

Výměna ležaté
kanalizace a vodovodu
Příbram VI/257

výměna ležaté kanalizace
ve společných částech
budovy – národní kulturní
památka

1 500 000 Kč

II.–III.

III.

Výměna elektroinstalace
v Příbrami VI/257

výměna elektroinstalace
v budově – národní kulturní
památka

500 000 Kč

II.–III.

III.

Oprava podlahy garáží
TS Příbram

Oprava podlahy budovy
garáží Technických služeb
Příbram

820 000 Kč

III.

III.

Klimatizace v zasedací
místnosti

Klimatizace v zasedací
místnosti Příbram I/121
(objekt bývalých Rudných
dolů)

620 000 Kč

III.

IV.

Klimatizace
v kancelářích

Klimatizace v kancelářích
MěÚ Příbram, Příbram I/19

1 200 000 Kč

III.

IV.

Kulturní dům
– přípojka NN z
trafostanice

Přípojka pro KD z nové
trafostanice

1 100 000 Kč

III.

IV.

Modernizace veřejného osvětlení
– etapa V.

Výměna svítidel veřejného
osvětlení (úsporná LED)

7 000 000 Kč

III.

IV.

Modernizace veřejného osvětlení
– etapa VI.

Výměna svítidel veřejného
osvětlení (úsporná LED)

6 000 000 Kč

IV.

2025

Most Ryneček

Rekonstrukce mostu
v Březnické ul.

10 300 000 Kč

I.

2024

Rozšíření městského
hřbitova Příbram

Rozšíření městského
hřbitova, oplocení, úpravy
dopravního řešení v areálu,
úpravy chodníků a pěšin
(Jinecká ul.)

8 000 000 Kč

IV.

2025

* Byla podána žádost o dotaci na čtyři malé vodní nádrže, město čeká na výsledek.

 

Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne