Slider

Příbram challenge: středoškoláci zlepšují město

Krátce | Duben 2020

Participace neboli zapojení veřejnosti do rozhodování o městě.

Participace neboli zapojení veřejnosti do rozhodování o městě. Téma, které není Příbrami cizí již od roku 2018, kdy zapojila své občany do projektu participativního rozpočtu.

V letošním roce se vedení města zaměřilo na spolupráci s mladou generací, a to jak školním participativním rozpočtem pro žáky základních škol, tak projektem Příbram challenge pro středoškoláky. Příbramský místostarosta Martin Buršík řekl: „V současné době město Příbram nijak strategičtěji se středoškoláky nekomunikuje. Zapojuje je sice do dílčích aktivit a projektů, nevede s nimi ovšem žádný dlouhodobější dialog.“ Ve výsledku je tak podle něj povědomí radnice o problémech a názorech mladé generace velmi nízké a spíše útržkovité. „Město nemůže progresivní vize realizovat, protože je zkrátka nezná. Studenti vnímají věci jinak než radnice. Nejsou ovlivněni byrokratickými rozhodovacími procesy, mohou si tedy dovolit přicházet s novými perspektivami a kreativnějšími návrhy,“ dodala Martin Buršík.

Východiskem je studentům nabídnout platformu, ve které se budou řešit reálné problémy. Studenti tak mají možnost se díky projektu Příbram challenge přímo podílet na utváření místa, ve kterém žijí. Pro pilotní ročník výzvy bylo vybráno téma životního prostředí. Studenti zdejších středních škol dostali příležitost navrhnout jakékoliv řešení, které by pozitivně ovlivnilo životní prostředí ve městě. Vítěze na konci dubna vyberou studenti společně s odbornou porotou. Tvůrci projektu, který získá nejvíce bodů, budou odměněni zajímavou cenou. Město Příbram je vyšle na exkurzi do nově vznikající čtvrti Seestadt Aspern ve Vídni. Na tomto předměstí vzniká město budoucnosti, ve kterém díky nejmodernějším technologiím naplno ožívá koncept chytrého města.

Hlavním smyslem projektu je zapojit teenagery do života Příbrami.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne