Slider

Příbram 2023 v číslech

Krátce | Únor 2024

Jaký byl v Příbrami rok 2023 z pohledu zásadních životních událostí, si zmapujeme pomocí údajů zapsaných na matrice.

  • Přehled začneme událostí, která je v každé rodině tou nejradostnější, tedy narozením potomka. V příbramské porodnici přišlo v loňském roce na svět 1005 dětí. Ve srovnání s rokem 2022 to bylo o 165 porodů méně.
  • S dětmi souvisí také příjemný obřad, kterým je vítání občánků. V roce 2023 bylo v obřadní síni Zámečku-Ernestina přivítáno 66 nových občánků.
  • Druhou sledovanou skupinou jsou svatby, kterých se konalo 128. I v tomto případě došlo oproti roku 2022 k poklesu, a to celkem o 37 obřadů.
  • Na jedné straně jsou svatby, a na druhé manželství, která nevydrží. Za rok 2023 máme evidováno 75 rozvodů, což je o pět méně než v roce předchozím.
  • Posledním údajem v kapitole manželství jsou obřady u příležitosti zlaté svatby, tedy výročí padesátiletého manželství. Zlatou svatbu jsme si připomněli ve čtyřech případech.
  • O šest případů méně ve srovnání s rokem 2022 máme ve statistice úmrtí, kterých je za rok 2023 zaznamenáno 769.
  • K životním jubileím občanům starším osmdesáti let jsme byli v průběhu roku přát 46×.
  • Posledním sledovaným údajem je předávání Janského plakety dobrovolným dárcům krve. Těchto ocenění bylo v roce 2023 předáno 130, což byl stoprocentní nárůst oproti roku 2022. 

Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne