Slider

Požádejte o dotaci na výměnu kotle

Život v Příbrami | Červen 2022

Datum a čas přijetí žádosti v elektronické podobě je rozhodující pro stanovení pořadí žádosti

V pondělí 6. června 2022 v 10.00 spustí Středočeský kraj příjem elektronických žádostí pro 4. výzvu tzv. kotlíkových dotací. Žádost bude možné podat až do 31. srpna 2022 do 23.59.

Takzvaná kotlíková dotace je určena na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj vytápění (dřevo, pelety apod.). Seznam tepelných zdrojů podporovaných dotací naleznete na webu svt.sfzp.cz.

Datum a čas přijetí žádosti v elektronické podobě je rozhodující pro stanovení pořadí žádosti, podle kterého bude dotace poskytována, a to až do vyčerpání peněžních prostředků určených pro výzvu. V současné době je vyčleněno 240 861 295 korun. V případě, že objem peněžních prostředků, požadovaných v žádostech, překročí tuto částku, může být příjem žádostí pozastaven. Tato skutečnost bude zveřejněna na webových stránkách Středočeského kraje kr-stredocesky.cz v sekci Kotlíkové dotace (webová zkratka: 1url.cz/zruHB).

Zde naleznete rovněž všechny dokumenty potřebné pro podání žádosti o dotaci, včetně vzorové žádosti. V dokumentech „Vyhlášení programu“ a „Program – Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“ jsou stanoveny termíny a podmínky pro poskytování kotlíkových dotací.

Žádost je nutné nejprve vyplnit a odeslat v elektronickém systému a nejpozději do 30 dnů ode dne podání elektronické žádosti je žadatel povinen buď: a) žádost v listinné podobě se všemi náležitostmi a přílohami osobně doručit do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje nebo ji zaslat prostřednictvím poštovních či kurýrních služeb (rozhoduje datum doručení na krajský úřad) nebo b) žádost spolu se všemi náležitostmi a přílohami (vše ve formátu pdf) zaslat prostřednictvím datové schránky na Krajský úřad Středočeského kraje. Nebude-li žádost odeslána do 30 pracovních dnů, bude vyřazena.

Příjemce dotace může uplatnit výdaje s datem vzniku od 1. ledna 2021. Vyplnění a podání elektronické formy žádosti bude probíhat prostřednictvím webových stránek kotlikovedotace-sk.cz. Na těchto stránkách jsou rovněž k dispozici povinné přílohy žádosti o dotaci, často kladené dotazy a seznam schválených žádostí o dotaci.

Infolinka ke kotlíkovým dotacím na tel. 257 280 991 je v provozu v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00, v ostatních dnech v čase od 8.00 do 14.00. Dotazy lze podávat rovněž prostřednictvím e-mailu kotliky@kr-s.cz

red

Kdo může o dotaci žádat

  • nízkopříjmové domácnosti (průměrný čistý roční příjem v roce 2020 – max. 170 900 korun na osobu),
  • domácnosti složené čistě z osob pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
  • domácnosti, které čerpají příspěvek či doplatek na bydlení.

 

Podporované zdroje vytápění

  • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva vč. akumulační nádrže – max. dotace 130 000 korun,
  • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – max. dotace 130 000 korun,
  • tepelné čerpadlo – max. dotace 180 000 korun,
  • plynový kondenzační kotel – výměna realizována v termínu od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2022 nebo instalace plynového kotle byla závazně objednána před 30. dubnem 2022 – max. výše dotace 100 000 korun, max. 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne