Slider

Pouhé vymrznutí letos příliš nepomohlo

Život v Příbrami | Březen 2022

Napouštění Nováku trvá zhruba čtvrt roku. Foto: SZM

Po podzimním výlovu a vypuštění Nového rybníka probíhaly od prosince práce na odstranění makrofytní vegetace spolu s bahnem ze dna rybníka. Cílem je mj. předejít přemnožení podvodních rostlin v koupací části nádrže.

 

Vypouštění Nového rybníka se na doporučení odborníků koná jedenkrát za dva roky, kdy následuje výlov stávající obsádky ryb, a provádějí se nezbytné opravy. Pro zimní období 2021/2022 bylo v návaznosti na letní sezonu 2021 také naplánované nutné odstranění přemnožených podvodních rostlin a spolu s nimi odtěžení aktivní vrstvy bahna ze dna rybníka tak, aby se v co největší míře zamezilo množení nežádoucí biomasy a vodních plžů. „V boji proti vodním plžům velmi pomáhá, když se nechá rybník takzvaně vymrznout. I to je jeden z důvodů, proč se rybníky vypouštějí. Bohužel letošní zima zatím pořádné mrazy nepředvedla, a tak spoléháme o to více na druhý naplánovaný krok, kterým je odstranění aktivní vrstvy bahna a podvodních rostlin, které se v loňské sezoně přemnožily v koupací části rybníka,“ řekl Jan Slaba, ředitel Sportovních zařízení města Příbram.  

Probíhající práce mají však i jeden negativní dopad, a to na komfort návštěvníků. „Kvůli pohybu aut odvážejících vytěžené bahno, byla některá místa v areálu rozježděná a neupravená. Za tento dočasný nekomfortní stav se návštěvníkům omlouváme a zároveň děkujeme za pochopení,“ dodal Jan Slaba. Rybník se běžně napouští přibližně dva a půl měsíce. Záleží však na počasí a množství srážek. „To samé platí pro celkový ‚provoz‘ rybníka. Zásadní je vždy aktuální počasí a klimatické podmínky. Vše, co pro údržbu rybníka děláme, může vždy pouze podpořit celkové fungování systému, a přispívat tak například i k lepší kvalitě vody. Není to však záruka. Stále je tu mnoho faktorů, které zcela ovlivnit nelze,“ vysvětlil ředitel SZM.  

Veškeré tyto zásahy a přijatá opatření jsou dlouhodobě konzultovány s odbornou firmou ENKI, která celoročně kontroluje kvalitu vody na přítoku, monitoruje výskyt žádoucích i nežádoucích vodních živočichů, navrhuje obsádku ryb na základě zjištěných skutečností a také se podílela na osazení vodních rostlin v litorálním pásmu tak, aby vše společně přispívalo k co nejlepší kvalitě vody. Současně s tím probíhá spolupráce s KHS Příbram, která provádí pravidelný monitoring kvality vody v koupací sezoně.  

Miroslava Poláková, Sportovní zařízení města Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne