Slider

Poplatky do konce března

Krátce | Březen 2021

Místní poplatek za psa zůstal ve stejné výši, poplatek za popelnice se zvýšil na 600 Kč za osobu.

Do konce března letošního roku je třeba zaplatit takzvané poplatky za popelnice a psa.

 

Poplatky je možné uhradit takto:

1) bezhotovostní platbou na účet města Příbram:
a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800;
b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800;
variabilní symbol, který pro občany zůstává stejný jako v minulých letech, je možné získat u pracovníků úřadu na telefonních číslech 318 402 341, 318 402 241 a 318 402 263 nebo na e-mailu popelnice@pribram.eu;

2. prostřednictvím Portálu občana (registrace na portalobcana.pribram.eu);

3) v hotovosti v pokladně Městského úřadu Příbram;

4) složenkou na účet města Příbram (s příslušným variabilním symbolem). 

Vzhledem k protipandemickým opatřením je preferována bezhotovostní platba. V době vydání tohoto čísla Kahanu byla pokladna otevřena pouze v omezených úředních hodinách, tedy v pondělí 8.00–17.00 a ve středu 8.00–17.00. Sledujte pribram.eu.

S úhradou poplatku není třeba vyčkávat do doby doručení složenky s předepsanou platbou. Město složenky tiskne a doručuje v druhé polovině března, a to pouze občanům, kteří již dříve poplatky neuhradili. Včasnou úhradou lze přispět ke snížení nákladů na tisk a distribuci složenek.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne