Slider

Pečující v tom nejsou sami

Sociální péče | Březen 2023

Stárnutí nevnímáme jen jako beznadějné období vyžadující péči. Ilustrační foto: Canva

Rodiny nebo senioři na Příbramsku získají bezplatnou pomoc a podporu v případě, že pečují o své nemohoucí rodinné příslušníky. Senioři si mohou také bezplatně otestovat svou paměť.

Paní Lucie pečuje o svého tatínka. S manželem se rozhodli zajistit vše potřebné, aby tatínek mohl zůstat co nejdéle doma. Zdravotní stav otce se postupně zhoršuje, již nezvládá každodenní činnosti, které byl zvyklý celý život vykonávat. Paní Lucie zatím neuvažuje o umístění otce do pobytové sociální služby mimo obec. Ví od své pečující kamarádky, že je dnes možné kombinovat služby domácí péče a situaci dobře zvládnout v důvěrně známém prostředí domácnosti. Jen nemá představu, jaké konkrétní možnosti existují a nakolik jsou finančně dostupné. Skutečně budou terénní pečovatelky a zdravotní sestry v budoucnu dojíždět za tatínkem do domácnosti? Co je potřeba zajistit a kdo to zaplatí?

 

Překonat stud

S podobnými příběhy se každodenně setkáváme v našich Poradnách Včera v celém Středočeském kraji. Situace, s nimiž se na nás rodiny obrací, jsou různé a počáteční obavy pečujících velmi podobné. Překonání studu a odvaha otevřít rodinnou situaci někomu cizímu je někdy největší překážkou na cestě ke zvládnutí péče. Pokud se na nás pečující obrátí, na první konzultaci obvykle společně zmapujeme požadavky pečující rodiny a poskytneme základní informační servis. Poté pomáháme zajistit potřebné terénní služby a finanční příspěvky, na něž mají pečující rodiny nárok, ale často o nich nevědí. Rodinu doprovázíme po celý proces péče a hledáme cesty, jak tuto péči usnadnit a zpříjemnit. 

Stárnutí nevnímáme jen jako beznadějné období vyžadující péči. Pořádáme řadu aktivit, na nichž je účast seniorů vítaná a potřebná a při nichž není plné zdraví nezbytnou podmínkou (pořádání výstav, trénování paměti). Zdarma vzděláváme pečující a pomáháme předejít jejich vyčerpání. 

Poradny Včera jsou zřizovány Institutem osvěty a vzdělávání Dementia. Jak již název napovídá, dokážeme pomoci s péčí o osoby s demencí ve všech stupních tohoto onemocnění. Intenzivně usilujeme o prevenci, včasnou diagnózu a vhodnou komunikaci s nemocnými. Ve spolupráci s neurology, psychiatry a specializovanou ambulancí paměti poskytujeme podporu podle individuálních potřeb rodiny. V Poradnách Včera zajišťujeme bezplatné testování paměti v diskrétních podmínkách. Zveme i na naše charitativní Běhy proti demenci, určené celým rodinám včetně nesportovců. Jejich výtěžek je věnován na provoz poraden. Překvapivý zájem vzbudila naše kniha Deník ze života s Alzheimerem, tj. autentický příběh pečující, paní Markéty, doplněný komentáři odborníků. Veřejnost je zvána na besedy, paměťové hry v přírodě nebo setkávání pečujících nad šálkem kávy. 

Poradna Včera Příbram se nachází na nám. T. G. Masaryka 3 v pasáži Horymír (výtahem do třetího patra) a je otevřena v pondělí od 8.00 do 13.00, případně podle domluvy na tel. 775 292 884 nebo e-mailu poradna.pribram@dementia.cz. Kromě poraden, rozmístěných po celém Středočeském kraji, disponujeme mobilním týmem a po dohodě rádi přijedeme i do ostatních obcí. Veškeré naše služby včetně testů paměti jsou zdarma, projekt je realizován za finanční podpory Středočeského kraje.

 

Podpora pro pečující

Součástí aktivit institutu Dementia na Příbramsku je i činnost podpůrné skupiny pro rodinné pečující. Skupina se schází jednou měsíčně a poskytuje podporu těm, kteří o svého příbuzného s demencí pečují v domácím prostředí. Mohou zde sdílet své pocity, vypovídat se v okruhu těch, kteří se ocitají v podobné situaci, a vzájemně si tak poskytnout informace i podporu. Role pečujícího je záslužná a obdivuhodná, ale také velmi náročná, a proto musí pečující dbát především o vlastní psychickou pohodu a uvědomit si, že v podobné situaci nejsou sami. Každý člen může svým příběhem a znalostmi pomáhat ostatním. 

Skupina se schází pravidelně každou druhou středu v měsíci od 18.00 v klubovně spolku Fit Senior Příbram v budově bývalé I. polikliniky (Na Příkopech 103). Zájemci o účast nebo další informace se mohou hlásit na tel. 777 176 713. 

Ludmila Šamšulová, Kristina Hovorková
Dementia I.O.V.

 

 

Otestujte si paměť

V průběhu března nabídneme ve spolupráci s Fit Seniorem Příbram krátký test paměti, který u vás či u vašich blízkých prověří, zda je vše v přiměřené normě. Pokud bychom zjistili, že výsledky naznačují možný problém, doporučíme návštěvu odborného lékaře. Mnohé problémy s pamětí mají odstranitelnou příčinu – čím dříve se přistoupí k odpovídající léčbě, tím lepší bývají vyhlídky. Včasná diagnostika je důležitá např. i u Alzheimerovy nemoci. Zájemci si mohou udělat test každou březnovou středu vždy od 9.00 do 11.00 v klubovně Fit Senioru Příbram (Na Příkopech 103). Celé testování zabere asi 30 minut, proto se dopředu raději objednejte na tel. 775 292 884 nebo na e-mailu poradna.pribram@dementia.cz.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne