Slider

Pébéčko podporuje kreativitu a schopnost demokratické volby

Školství | Září 2022

Děti společně vymýšlejí a tvoří. Foto: ZŠ pod Svatou Horou

Ve všech sedmi základních školách, které zřizuje město Příbram, se v minulém školním roce uskutečnil školní participativní rozpočet. Příbramští žáci dostali podruhé příležitost vymyslet, co chtějí ve své škole vylepšit. Na realizaci nápadů obdržela každá škola 20 000 korun.

V rámci tzv. Školního pébéčka navrhují děti libovolné projekty, které následně představí svým spolužákům a v celoškolním elektronickém hlasování vyberou vítězný projekt nebo projekty, jež realizují. Žáci základních škol mají stejnou možnost jako občané města, kteří letos již počtvrté podávali návrhy v městském participativním rozpočtu.

 

Polepy na schody nebo zastřešení venkovní učebny

Největší podporu v rámci Školního pébéčka na ZŠ Školní získaly interaktivní hry na školní nádvoří, které budou dětem k dispozici ve volných hodinách. Přísloví opakování, matka moudrosti měli zřejmě na mysli žáci ZŠ Jiráskovy sady, když nejvíce podpořili „vzdělávací polepy“ na schody školy. V ZŠ pod Svatou Horou zvítězil projekt zastínění a zastřešení venkovní učebny. V hlasování na ZŠ Březové Hory uspělo vytvoření zábavné zahrady a pořízení sedacích pytlů. Vítězný návrh na ZŠ 28. října směřuje k pořízení vybavení na florbal. Z hlasování na ZŠ Bratří Čapků vzešlo úspěšně pořízení nového zvířátka do místního terária. Ve Waldorfské škole proběhne velké finále na podzim. 

O tom, jak konkrétně byl realizován participativní rozpočet na ZŠ Školní, referuje Jan Novotný, koordinátor školního participativního rozpočtu:
Žáci byli prostřednictvím svých zástupců ve školním parlamentu vyzváni k předložení návrhů, kterých se nakonec sešlo 24. Některé návrhy nebyly realizovatelné, jiné se překrývaly s akcemi, které chce škola uskutečnit bez ohledu na participativní rozpočet, další se zase spíše týkaly provozních záležitostí. Bylo také patrné, že nápady dětí se často shodují, proto se v předložených návrzích objevily i projekty totožné či velmi podobné. Po diskusi s vedením školy postoupily do žákovského hlasování tři projekty.
Samotné volbě předcházela fáze propagace, kdy se všechny třídy spravedlivě ujaly tří postupujících projektů a na nástěnkách v zimní zahradě jim vytvořily panely s pěkně barevnými prezentacemi z obrázků, fotek či nápisů. V polovině června měli všichni žáci školy týden na hlasování. Svého práva nakonec využilo 432 ze 776, přičemž 175 hlasů (41 %) získal projekt Interaktivní hry na školní nádvoří. Do posledního momentu na něj „dotíraly“ Stojany na kola (160 hlasů). Třetí s 97 hlasy skončily Stolní hry do zimní zahrady. Další krok je na koordinátorech školního parlamentu a vedení školy, kdy je nutné vybrat ten správný prvek, aby udělal radost co největšímu počtu žáků a projekt tak splnil svůj účel.

 

Nejen seznámit s možností volby

Participativní rozpočtování je způsob hospodaření s veřejnými financemi a forma, jak se mohou obyvatelé různého věku podílet na proměně svého okolí. Cíle školního participativního rozpočtu jsou různorodé a záleží na každé škole, jaké priority si stanoví. Může to být seznámení žáků s demokratickým procesem volby, průzkum mezi žáky, sběr jejich nápadů, vytvoření atmosféry, ve které se budou žáci cítit dobře, ale také např. rozšíření spolupráce mezi vedením školy, žáky a jejich rodiči. 

Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne