Slider

Pasco Sensorium pomáhá při výuce přírodních věd

Školství | Únor 2024

Pasco Sensorium lze využít v předmětech, jako jsou chemie, fyzika, zeměpis či přírodopis. Foto: ZŠ Březové Hory

Již dva roky naše škola využívá ve výuce Pasco Sensorium. Jde o sadu bezdrátových čidel, pomocí níž lze provádět pokusy v různých předmětech zaměřených na přírodní vědy.

 

Pasco Sensorium je sada obsahující bezdrátová čidla, jejichž pomocí lze provádět pokusy napříč jednotlivými předměty, jako jsou chemie, fyzika, zeměpis či přírodopis. 

Na pořízení sady jsme částečně využili finance z dotačního programu Národní plán obnovy. Práce s pomůckou se osvědčila jak při běžné výuce, tak při činnostech v rámci projektových dnů školy. Pro širší využití bylo třeba zakoupit rozšíření tohoto zařízení. Na financování této investice se částkou ve výši 64 000 korun podílelo město Příbram, jehož dotační program jsme využili. Díky investici mohou žáci nyní využít ke stávajícímu modelu navíc spirometr, čidlo oxidu uhličitého, měřič krevního tlaku a další měřidla. K jednotlivým pokusům nepotřebují vyučující ani žáci laboratoř, ale pouze Pasco Sensorium a tablet nebo běžný počítač. 

V loňském školním roce učitelé přírodovědných předmětů realizovali projektový den s názvem Meteorologie. Žáci tehdy využili Pasco Sensorium k měření tlaku, teploty, vlhkosti. Po přenosu do počítače získané hodnoty následně vyhodnocovali a porovnávali. Badatelská úloha s tematikou okyselování oceánů pak byla zadáním v hodinách chemie, kdy žáci pomůcku využili pro měření pH roztoku a koncentrace oxidu uhličitého. Také výuka tématu o orgánové soustavě v hodinách přírodopisu byla obohacena o práci se senzory, žáci pracovali s naměřenými hodnotami krevního tlaku nebo srdečního pulsu. 

Pasco se svým rozšířením napomáhá námi preferované badatelské výuce v přírodovědných předmětech, přibližuje reálné využití znalostí získaných při výuce a plně podporuje žákovskou aktivitu. 

Kateřina Trojáková, Ivana Čapková
ZŠ Březové Hory

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne