Slider

Od září musí být v domácnostech pouze kotle 3. a vyšší třídy

Život v Příbrami | Březen 2022

Využijte kotlíkových dotací.

V souvislosti s blížícím se datem zákazu provozu neekologických kotlů město Příbram připomíná základní povinnosti provozovatele kotle nebo topidla na pevná paliva vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb.:

  • Provozovat nejpozději od 1. září 2022 pouze kotle 3. a vyšší třídy.
  • Provádět pravidelně kontrolu technického stavu a provozu u kotlů a topidel s napojením na teplovodní soustavu vytápění a na vyžádání předložit doklad o jejím provedení.
  • Topit pouze takovým palivem, které určil výrobce zdroje, a to z hlediska druhy i kvality.
  • Nespalovat odpad!
  • Provozovat kotel pouze v souladu s pokyny výrobce.
  • Mít zdroj instalován včetně souvisejících prvků, pokud je výrobce vyžaduje – akumulační nádoba, dochlazovací smyčka apod.
  • Provést revizi spalinové cesty při instalaci nového zdroje nebo úpravě komína a provádět pravidelně kontrolu spalinové cesty kominíkem.

 

Při výměně kotlů lze využít tzv. kotlíkovou dotaci nebo podporu z programu Nová zelená úsporám. Podrobnosti najdete na webových stránkách města pribram.eu nebo pod zkratkou 1url.cz/lKPpi.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne