Slider

Občané se mohli obšírně vyjádřit k návrhu rekonstrukce náměstí J. A. Alise

Názory | Duben 2024

Vizualizace z vítězné studie.

Architekti z ateliéru monom představili 22. února 2024 rozpracovaný návrh stavby Revitalizace náměstí J. A. Alise, a to v rámci veřejného setkání rozšířené pracovní skupiny za účasti březohorských občanů. Jaké byly další možnosti pro vyjádření občanů?

Architekti na setkání 22. února 2024 prezentovali upravený návrh, který reagoval na požadavky, jež obdrželi od města při obnovení prací 13. prosince 2023. Město své požadavky formulovalo s přihlédnutím k podnětům březohorské veřejnosti i výsledným doporučením z pracovní skupiny. Prezentace představila zejména úpravy z těchto okruhů: zeleň, vodní prvky, doprava a parkování, stavební prvky a architektura. 

V rámci zeleně zapracovali architekti poměrně větší počet stromů a rozšířili prostor tzv. městské zahrady vedle kostela, u vodních prvků představili úpravu v podobě umístění i zmenšení vodních prvků. Jako součást dopravního řešení návrh nově počítá s umístěním autobusové zastávky před budovou prvního stupně ZŠ a umístěním bariérových prvků, které mají jasněji vymezovat čistě klidovou část náměstí (na nárožích). 

Upravený návrh také přináší navýšení parkovacích stání oproti soutěžnímu návrhu. Nově by mělo být na náměstí dvacet stálých parkovacích míst, přičemž pět z nich bude určeno čistě pro potřeby místních rezidentů. Dále je v návrhu 10–15 nahodilých stání pro potřeby bohoslužeb, svateb ve farnosti, případně pro výjimečné události zásobování trhů apod. Zpracovatelé také zamýšlejí dalších 11 stání za budovou bývalé „Prokopky“. Co se týče úprav v centrální části náměstí a v okolí památného stromu, byl povrch upraven na štípanou dlažbu. 

Během plenární diskuse pak byly probírány dotazy ke všem okruhům. Debatována byla témata týkající se zejména lokality pro stromořadí, funkčnosti umístění autobusové zastávky, dopravního režimu sdílené zóny nebo prvků drobné architektury, konkrétně v místě okolo památného stromu a sochy sv. Jana Nepomuckého. 

Prezentace byly po setkání poskytnuty přítomným občanům a zástupcům místních institucí. Město vyzvalo zúčastněné prostřednictvím osadního výboru a předsedy pracovní skupiny, aby případné další náměty nebo dotazy vznesli směrem k městu do 11. března. Následně se 13. března na toto téma uskutečnila diskuse se zástupci těchto institucí a osadního výboru za účasti zástupců města a architektů z ateliéru monom. 

Podněty byly opět zaneseny do sumáře požadavků města k dopracování návrhu ateliérem monom, podobně jako tomu bylo při prvním předání podnětů města architektům v prosinci 2023. Na základě těchto požadavků architekti následně vyhotoví další dílčí návrh, který by ovšem už měl směřovat k dokončení procesu úprav. Prezentace je naplánována na 21. března (tento Kahan odešel do tisku 20. března – pozn. red.) na dole Anna na Březových Horách. Tomu má předcházet procházka s architekty přímo na náměstí J. A. Alise. 

Josef Tlustý
architekt města Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne