Slider

Nový výtah zpřístupňuje kulturní dům hendikepovaným

Život v Příbrami | Únor 2020

Kulturní dům má nový výtah, který je určen pro hendikepované. Výtah je výsledkem dlouhodobé snahy několika vedení příbramské radnice. Podařilo se jej realizovat za částku téměř sedm milionů korun s výraznou finanční pomocí Ministerstva kultury.

Výtah je výsledkem dlouhodobé snahy několika vedení příbramské radnice. Podařilo se jej realizovat za částku téměř sedm milionů korun s výraznou finanční pomocí Ministerstva kultury.  Kulturní dům se po dlouhých letech stává bezbariérovým. Na konci roku 2019 byl zkolaudován a následně uveden do provozu nový výtah, který je umístěn z levé části budovy. Nová zdviž byla vystavěna za téměř 6,8 milionu korun včetně daně z přidané hodnoty. Ministerstvo kultury poskytlo dotaci ve výši 70 procent uznatelných nákladů.

Divadlo, kino nebo akce pořádané v estrádním sále tak mohou nyní bez potíží navštěvovat hendikepovaní spoluobčané nebo lidé, kteří mají jakýkoliv problém s pohybem po schodech.

Na konci roku byl výtah předám provozovateli, kterým je příspěvková organizace Divadlo A. Dvořáka. Následně bylo třeba ještě upravit okolí a vyklidit staveniště a poté již nic nebránilo zahájení provozu.

Výtah funguje v režimu s obsluhou. To znamená, že pokud hendikepovaný návštěvník kulturního domu bude chtít navštívit akci v jakémkoliv prostoru, bude si muset pomocí zvonku přivolat personál, který jej vyveze podle potřeby k pokladnám, do kina, estrádního sálu nebo k velké či malé scéně.

Instalace a zprovoznění výtahu je součást širšího projektu přístupu k památkově chráněnému kulturnímu dobu. V letošním roce se ještě chystá úprava trasy od autobusových zastávek, aby byla plně bezbariérová.

Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne