Slider

Nové parkoviště v Milínské ulici je v provozu

Život v Příbrami | Květen 2023

Nové parkoviště v Milínské ulici s kapacitou 33 parkovacích míst. Foto: Eva Švehlová

V rámci projektu, který řeší revitalizaci okolí Čekalíkovského rybníka, byla vybudována dvě nová parkoviště. Parkoviště v ulicích Březnická i Milínská jsou již v provozu.

 

Okolí Čekalíkovského rybníka prochází v posledních měsících výraznou proměnou (více v jiné části tohoto vydání). Součástí revitalizace byla také výstavba dvou nových parkovišť pro celkem 45 automobilů. Parkoviště v Březnické ulici začala sloužit již dříve, na začátku dubna byla uvedena do provozu také parkovací plocha v Milínské ulici, na které je 33 parkovacích míst. 

„Díky probíhající revitalizaci okolí Čekalíkovského rybníka celá tato oblast, která je součástí takzvané Zelené páteře města, neskutečně prokoukla. Součástí projektu bylo také vybudování obou parkovišť. Každé parkovací místo vytvořené v této oblasti je důležité,“ uvedl starosta Jan Konvalinka. 

Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne