Slider

Nejvýznamnějším úspěchem je obnova hřiště Na Cvičně

Osadní výbory | Únor 2020

Jedním z nejvýraznějších počinů březohorského osadního výboru je rekonstrukce hřiště Na Cvičně, které je nyní přístupné pro sportovní a volnočasové aktivity široké veřejnosti. Osadní výbor se bude letos podílet například na oslavách 130. výročí vysvěcení kostela sv. Vojtěcha.

Březohorský osadní výbor (OsV) se v novém složení – po opětovném zřízení na jaře 2019 – věnoval během uplynulého roku rozmanitým záležitostem. Zřejmě nejvýznamnějším úspěchem v průběhu letních měsíců byla obnova hřiště Na Cvičně. Zde patří poděkování řadě dobrovolníků (v čele s hlavním iniciátorem oprav Janem Horákem), Technickým službám města Příbram a také místostarostce Zorce Brožíkové.

Dále se díky připomínkám OsV a jednotlivých občanů podařilo dosáhnout u organizátora integrované dopravy ve Středočeském kraji zlepšení autobusového spojení z Březových Hor do Prahy. Po začlenění spojů na trase Příbram–Praha do systému Pražské integrované dopravy totiž dočasně došlo ke snížení počtu autobusů vyjíždějících přímo z Březových Hor.

Z dalších změn a oprav, ke kterým došlo z podnětu OsV, lze zmínit například novou lavičku na zastávce u domova důchodců, silniční zrcadlo v křižovatce u kostela sv. Vojtěcha, novou plakátovací plochu na náměstí nebo doplnění značení některých ulic. Určitým vyvrcholením roku byla listopadová veřejná schůze OsV za účasti desítek občanů a místostarosty Martina Buršíka, ze které vzešlo několik nových podnětů.

Vedení města také zaujalo vstřícný postoj k záměru OsV vyhlásit architektonickou soutěž na budoucí podobu náměstí J. A. Alise. Rovněž deklarovalo zájem pomoci při oslavách 130. výročí vysvěcení kostela sv. Vojtěcha (září 2020) a finančně podpořit chystanou sbírku na dnes chybějící kostelní zvon.

V samotném závěru roku 2019 bylo na základě dřívějšího požadavku OsV a díky snaze březohorské zastupitelky Marty Frýbertové do rozpočtu na letošní rok dodatečně zahrnuto vydláždění ulice Pod Struhami. Na rok 2020 jsou plánovány i opravy a výspravy některých dalších místních komunikací nebo vybavení zastávky na náměstí čekárnou.

Velmi očekávanou záležitostí letošního roku je bezesporu dokončení projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci Prokopské ulice. Projekt a zejména následnou opravu ulice vyhlíží mnoho obyvatel Březových Hor. 

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne